6 ääniohjauksen hyötyä puhdastilatyöskentelyssä

AimaterLaatu, Yleinen

Välinehuoltajat hyödyntävät ääniohjausta työssään

Puhdastilatyöskentelyä määrittävät mm. ISO-standardit, jotka asettavat työlle ja toiminnalle tarkat reunaehdot. Aseptiikka, eli mikrobivapauden takaaminen, on puhdastiloille välttämätöntä. Siksi sitä tukevia laitteistoja, teknologioita ja toimintamalleja kehitetään jatkuvasti, jotta kontaminaation riski ja partikkeli-irtaantumien määrä olisi mahdollisimman pieni.

Ääniohjausta hyödynnetään puhdastilatyöskentelyssä edelleen vähän, vaikka se tuo suuria hyötyjä aseptiikkaan liittyvien riskien eliminoimiseksi ja työn sujuvoittamiseksi. Kokosimme yhteen tärkeimmät edut, joita ääniohjausteknologiaa käyttävä ohjelmisto tuo puhdastilatyöskentelyyn:

1.    Partikkelien määrä vähenee merkittävästi

Mitä enemmän puhdastilassa on ihmisiä ja liikettä, sitä runsaammin siellä on partikkeleita. Tavallisesti työprosessi kirjataan puhdastiloissa manuaalisesti kynällä ja paperilla tai kosketusnäytöllä. Tehdäkseen kirjauksia, työntekijä liikkuu paikasta toiseen, jolloin partikkelien määrä tilassa lisääntyy.

Mikäli tilassa on ääniohjauksella kirjauksia vastaanottava ohjelmisto, työntekijän ei tarvitse liikkua, vaan hän voi tehdä kirjaukset paikaltaan puhumalla. Tilassa tapahtuvan liikkeen minimointi vähentää partikkelien määrää.

2.    Kontaminaation riski pienenee

Ääniohjaus vähentää manuaalista kirjaustarvetta, eikä esimerkiksi eräpöytäkirjoja tarvitse täyttää käsin. Puhdastilatyöntekijän ei tarvitse välttämättä koskea lainkaan kynään ja paperiin, tai esimerkiksi näppäimistöön ja kosketusnäyttöön niin suurissa määrin kuin aiemmin.

Ääniohjauksen käytön ja käsikosketuksen vähenemisen myötä puhdastilan tarvikkeet ja laitteisto säilyvät puhtaampina ja kontaminaation riski on pienempi.

3.    Virheiden määrä vähenee

Ääniohjauksen tuella kirjausvirheet vähenevät ja kirjaukset voidaan tehdä reaaliaikaisesti. Kaikki kirjattu tieto merkitään ajantasaisesti, eikä merkintöjä tehdä jälkikäteen, mikä lisää virheiden mahdollisuutta. Eräpöytäkirjaan ei tule jälkikäteen kuittauksia tai aikaleimoja, vaan ne ovat ajallaan täytettyjä ja kuitattuja.

4.    Ylimääräiset esineet puhdastilassa vähenevät

Ääniohjaus mahdollistaa monissa puhdastiloissa sen, ettei tilaan tarvitse tuoda enää lainkaan kynää ja paperia. Jokainen tilaan tuotava esine vaarantaa potentiaalisesti aseptiikan, joten mitä vähemmän tilaan tuodaan sen ulkopuolelta esineitä, sitä parempi.

5.    Helpottaa työtä ja tekee siitä mielekkäämpää

Yleensä kirjaukset ja eräpöytäkirjan täyttäminen ovat niin sanottua puhdastilatyöskentelyn pakkopullaa, jotka tuovat ylimääräistä muistettavaa työntekijöille. Kirjaukset unohtuvat helposti ja niitä täytetään jälkikäteen, mikä lisää potentiaalisten virheiden riskiä. Ääniohjauksen avulla ne hoituvat oikein ja ajantasaisesti työn lomassa, eikä niistä tarvitse huolehtia jälkikäteen.

6.    Säästää henkilötyöntunteja

Kun kirjaukset voi tehdä ääniohjatusti työn lomassa, työn määrä ja kirjauksiin menevä aika vähenee. Eräpöytäkirjoja ei tarvitse täyttää ja kuitata manuaalisesti, mikä säästää työntekijän aikaa. Ääniohjauksen ansiosta kuukausitasolla voidaan säästää jopa henkilötyöpäiviä.

Työskennelläänkö yrityksessäsi puhdastiloissa, ja luuletko, että toiminnassasi hyödyttäisiin ääniohjauksen tuomista eduista? a.i.mater on ääniohjattu ohjelmisto, jonka käyttö puhdastiloissa tukee aseptiikkaa, vähentää kontaminaatioiden riskiä ja poistaa manuaalisen kirjaustarpeen. Mikäli haluat tietää enemmän ohjelmistostamme ja sen ääniohjausteknologiasta, ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää!