a.i.mater erilaiset työntekijät

Huomioi kulttuurierot työhön perehdyttämisessä – 5 vinkkiä jokaiselle yritykselle

Nykyään yhä useammassa yrityksessä työskennellään monikulttuurisessa työyhteisössä. Työyhteisöt ovat toki aina moninaisia erilaiset taustat omaavine yksilöineen, mutta pahimmillaan suuret kulttuuriset erot saattavat aiheuttaa hämmennystä ja konflikteja, ellei yrityksessä olla tietoisia erojen aiheuttamista erilaisista toimintatavoista.

On tärkeää, että yrityksissä tunnistetaan ihmisten erilaisuus, ja se nähdään positiivisena tekijänä työyhteisön rakentumisessa. Toimivassa ja hyvinvoivassa organisaatiossa jokaista työntekijää kohdellaan tasavertaisesti ja kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet erilaisiin työtehtäviin ja työssä etenemiseen. Myös työhön perehdyttämisessä on tärkeää huomioida tiettyjä seikkoja, jos uusi työntekijä tulee toisenlaisesta kulttuurisesta kontekstista.

1.      Kulttuurierot ovat moninaisia

Kulttuurierot eivät liity ainoastaan rotuun, etnisyyteen, tai kulttuuriseen taustaan. Laajasti ymmärrettynä ne liittyvät myös eri ikäryhmiin, uskontoihin, sukupuoliin ja seksuaalisuuksiin. Eroja yksilöiden välille syntyy myös mm. erilaisten taustojen, koulutuksen, sosioekonomisen taustan, persoonallisuuden sekä elämänkokemuksen ja aiemman työkokemuksen myötä. On hyvä huomioida, että tietyissä konteksteissa erot saattavat näyttäytyä suurempina esimerkiksi eri sukupolvien, kuin kulttuuristen taustojen omaavien yksilöiden välillä.

Työhön perehdyttämisessä tulee aina huomioida yksilöllisesti uuden työntekijän lähtökohdat, aiempi kokemus sekä mahdolliset rajoitteet, tai esimerkiksi ajankäyttöön liittyvät reunaehdot. Mieti, mitä perusoletuksia ja arvoja yrityksessäsi ja itseäsi ympäröivässä kulttuurissa on, jotka eivät välttämättä ole itsestäänselviä uudelle työntekijälle.

2.      Tunne jokainen työntekijä yksilönä

Vaikka usein tietyt piirteet, tavat tai tottumukset ovat tavallisempia esimerkiksi eri ikäryhmien, sukupuolten tai etnisten ryhmien keskuudessa, älä silti ikinä tee oletuksia kyseisen ryhmän edustajasta tuntematta häntä. Vaikka kulttuurierojen tunteminen ja tunnistaminen on tärkeää, suhtaudu jokaiseen työntekijään yksilönä, yksilöllisine ajatuksineen, tarpeineen ja tunteineen.

3.      Osallista koko työyhteisö uuden työntekijän vastaanottamiseen

Vaikka työhön perehdyttämisestä on useimmiten päävastuussa vain yksi henkilö, käytännössä integroitumiseen osallistuu koko työyhteisö, tietoisesti tai tiedostamattaan. On tärkeää, että työyhteisö ottaa uuden tulokkaan vastaan avoimesti ja ennakkoluulottomasti. Työyhteisöön sopeutumista helpottaa hyväksyvä ilmapiiri ja työntekijöiden tietoisuus kulttuurierojen aiheuttamista toimintatapojen eriävyyksistä.

Työpaikalla kannattaa järjestää monikulttuurisuuskoulutuksia tai -seminaareja, joiden myötä jokainen voi oppia uutta eri kulttuureista ja tiedostaa myös omia toimintatapojaan ja niiden kulttuurisidonnaisuutta. On tärkeää, että yrityksessäsi on ehdoton nollatoleranssi syrjinnälle, ja että tuot tämän vahvasti esille, jokaisen työntekijän perehdytyksestä lähtien. Luo työntekijöille mahdollisuuksia viettää aikaa yhdessä ja tutustua myös työn ulkopuolella, mikä usein lujittaa yhteenkuuluvuutta ja hälventää mahdollisia ennakkoluuloja.

4.      Myös sinä voit oppia

Mitä sinä voisit oppia uudelta työntekijältä? Uudet työntekijät esittävät arvokkaita kysymyksiä, joiden kautta voit myös itse reflektoida organisaatiosi työ- ja toimintatapoja. Uusi työntekijä tuo senhetkisen tietotaitonsa yrityksesi käyttöön, ja jokaisella on sellaista osaamista, mitä yrityksessäsi ei vielä ole.

Ole avoin uuden työntekijäsi ideoille ja ehdotuksille ja opi myös häneltä. Jos hän on tottunut tekemään työt eri tavoin erilaisessa kulttuurisessa kontekstissa, kysy avoimesti hänen mielipidettään kyseessä olevien toimintamallien perusteista ja hyödyistä. Testaa ja ota käyttöön uudenlaisia tapoja toimia, jos uskot, että yrityksesi ja työntekijät voisivat hyötyä niistä.

5.      Kommunikoi, kommunikoi, kommunikoi

Älä tee oletuksia, vaan keskustele, kysy, kerro ja varmista, eli kommunikoi niin paljon kuin mahdollista. Kysy niin sanottuja tyhmiäkin kysymyksiä ja kannusta uutta työntekijääsi samaan. Vahvista avointa ja rehellistä keskustelua työyhteisössä sekä työntekijöiden ja johdon välillä.

Huomioi, että jos uusi työntekijäsi käyttää itselleen vierasta kieltä, hän saattaa esimerkiksi sanoa asioita vahingossa väärin, eikä välttämättä ymmärrä yksityiskohtia, nyansseja, sarkasmia tai ironiaa, kuten kieltä äidinkielenään puhuvat. Erityisesti turvallisuuteen liittyvissä asioissa varmista, että työntekijä on ymmärtänyt kaiken, ja tarvittaessa pyri tarjoamaan turvallisuusohjeet hänelle hänen omalla äidinkielellään. Ota huomioon kommunikaatiotyylien kulttuurinen eriävyys sekä kohteliaisuussäännöt ja etiketti.

Tekoälyteknologiaa hyödyntävä ohjelmisto tukee monikulttuurista perehdyttämistä

Jos kaipaat tukea työhön perehdyttämisessä ja samanaikaisessa kulttuurierojen huomioimisessa, tekoälyteknologiaa hyödyntävä Noptera-ohjelmisto helpottaa prosessia. Sen avulla varmistat, että uusi työntekijä tulee perehdytetyksi työhön monipuolisesti ja että hän on ymmärtänyt kaiken yksityiskohtia myöden. Se pitää huolta tarvittavan osaamistason täyttymisestä sekä työssä kehittymisestä.

Kerromme mielellämme lisää ohjelmistostamme, joten ota yhteyttä nyt!

Kiinnostuitko? Ota Yhteyttä!

Vuorotyön haitat – tiedä nämä seikat, ja tue työntekijöiden hyvinvointia

Vuorotyön haitat – tiedä nämä seikat, ja tue työntekijöiden hyvinvointia

Joillain aloilla vuorotyö on välttämätöntä – esimerkiksi sairaalat, ammattiliikenne tai tietyt tuotantolinjat eivät…
Miten mahdollistat toimivan, monikulttuurisen työyhteisön?

Miten mahdollistat toimivan, monikulttuurisen työyhteisön?

Maahanmuuton lisääntyminen ja globalisaatio ovat luoneet uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita yrityksille ja…
Työhön perehdyttäminen korkean laatutason toimintaympäristössä – miten tukea uuden työntekijän perehtymistä?

Työhön perehdyttäminen korkean laatutason toimintaympäristössä – miten tukea uuden työntekijän perehtymistä?

Uuden työntekijän työhön perehdyttäminen on prosessi, johon yrityksen tulisi aina sijoittaa riittävästi resursseja.…
Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät prosessityössä

Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät prosessityössä

Työ toistuu samanlaisena päivästä toiseen, ja ajoittainen yksinäisyys ja tuen puute vaivaavat. Työntekijä…

Käytämme sivustollamme evästeitä taataksemme sinulle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu tietosuojaselosteeseen täältä.