Mitä on low-code?

AimaterLaatu, Tekoäly

Kirjava seinä

Low-code on termi, joka todennäköisesti asettuu tulevien vuosien buzzwordiksi tekoälyn rinnalle. Eikä suotta, sillä se mahdollistaa jo nyt monissa yrityksissä vaikuttavat resurssisäästöt sekä uudet innovaatiot.

Mitä on low-code?

Low-coden avulla voidaan suunnitella ja kehittää ohjelmistoja nopeasti ja minimaalisella käsikoodauksella. Se vapauttaa kehittäjän kokonaan, tai miltei kokonaan manuaaliselta koodaukselta luottaen eri tietovarastoihin, rajapintoihin ja kolmannen osapuolen infrastruktuuriin.

Low-code-alusta on visuaalinen käyttöliittymä, jossa voi määritellä mm. workflowt, datamallit ja UI:t samalla kun koodi tuottuu taustalla valmiista koodinpalasista. Ydin toteutetaan vuokaavioksi, jossa ohjelman toimintalogiikka luodaan siirtämällä ja säätämällä erilaisia elementtejä ja symboleita. Mikäli työkalun tarjoamat keinot loppuvat kesken, kehitystyökaluissa voi myös lisätä käsin kirjoitettua koodia.  Yleensä sovelluksissa pystytään kuitenkin tekemään suurin osa – toisinaan kaikki – ilman manuaalista koodaamista.

Low-coden juuret ulottuvat vuosikymmenten taakse, jolloin ns. neljännen sukupolven ohjelmointikieliä alettiin kehittää kehitystyön tehostamiseksi. Kuitenkin vasta viime vuosina markkinoille on tullut toimivia ja yleisesti käytettävissä olevia työkaluja, joista tunnetuimpia ovat Salesforce, OutSystems, Mandix, Appian, Googlen App Maker ja Microsoftin PowerApps.

Korvaako low-code koodarin?

Low-coden tarkoitus ei ole viedä huippukoodarien töitä, eikä sen avulla edes pystytä korvaamaan kaikkea sovelluskehitystä. Vaativat, monimutkaiset järjestelmät vaativat edelleen manuaalista koodaamista, sillä toistaiseksi low-codea voidaan hyödyntää suhteellisen yksinkertaista tietoa käsittelevissä sovelluksissa. Low-codea voi kuitenkin hyödyntää sekä juniorit että seniorit, ja sen avulla voidaan tehostaa kaikkien työtä. Sen avulla sujuvoitetaan, tehostetaan ja ennen kaikkea uudistetaan prosesseja käyttäjäystävällisyys ja asiakaslähtöisyys huomioiden.

Mitkä ovat low-coden suurimmat hyödyt?

· Tehokkuus
Low-coden avulla arvoa saadaan nopeammin, tehokkaammin ja luotettavammin. Kehittäjät voivat ohittaa infrastruktuurin ja uudelleenimplementoinnit ja keskittyä oleelliseen, eli luomiseen.

· Ketteryys ja nopeus
Low-coden avulla uusien sovellusten kehittäminen onnistuu nopeasti ja vähällä koodaamisella. Sen avulla voidaan testata, kokeilla ja pilotoida enemmän ja nopeammin. Se mahdollistaa nopean reagoinnin mahdollisiin bugeihin, käyttäjäpalautteeseen tai prosessien ja ympäristöjen muutoksiin. Sen avulla voidaan luoda kevyesti sovellusversiot verkkoon ja mobiiliin, niin iOS:lle kuin Androidille.

· Monipuolisuus ja monikäyttöisyys
Low-code-työkaluja voidaan käyttää organisaation sisäisesti monenlaisiin tarpeisiin, kuten esimerkiksi kehitystiimeissä. Kehittäjät, konsultit ja muut työntekijät voivat hyödyntää niitä eritasoisesti apunaan ja työkaluinaan.

· Kustannustehokkuus
Työn nopeutuessa myös kustannussäästöt kasvavat. Kun esimerkiksi useiden kuukausien projekti voidaan toteuttaa parissa viikossa, palkkakustannussäästöt nousevat pilviin. Tästä johtuen myös monet pilotoinnit, joiden toteutuminen on aiemmin estynyt resurssisyistä, voivat mahdollistua ja uudet innovaatiot syntyä. Myös sovellusten ylläpito ja elinkaaren hallinta on kevyempää ja helpompaa.

· (Osittainen) vastaus koodaripulaan
Kaikkien low-coden käyttäjien ei tarvitse olla huippukoodareita. Low-coden ansiosta monentasoiset tekijät voivat luoda turvallisia ja laadukkaita sovelluksia ja sovelluskehitykseen voi osallistua useampi henkilö.

Aimater-tietojärjestelmä hyödyntää low-codea

a.i.materin käyttöjärjestelmä asiakkaalle on rakennettu low-code-alustaksi, jonka avulla asiakas voi tehdä nopeasti yksittäisiä räätälöintejä omiin tarpeisiinsa. Alustalle on lisätty koneoppimisen toimintoja, joiden avulla mm. hyvin erilaiset prosessit, workflowt ja laatujärjestelmät voidaan spesifioida juuri asiakkaan tarpeisiin.

Haluatko kuulla lisää, miten low-code tukee a.i.materin käyttöä? Ota yhteyttä!