a.i.mater Logo

Palvelut

a.i.mater sujuvoittaa vaivalloisia toimenpiteitä puheteknologian avulla ja auttaa luomaan saavutettavia digitaalisia sisältöjä.

a.i.mater Puheohjattava Noptera-järjestelmä Suomen välinehuolto
a.i.mater Ääniaalto

Mitä on puheteknologia?

Puheteknologian avulla kone pystyy tuottamaan ihmismäistä puhetta ja myös ymmärtämään puhuttua ääntä. Näin voidaan vastata monenlaisiin tarpeisiin ihmisen inhimillisimmällä kommunikointitavalla – puheella.

Ratkaisut ovat tehokkaita ja palvelevat ihmistä mahdollistaen uusien sujuvampien toimintatapojen löytämisen.

Tarjoamme myös muita kieliteknologian ratkaisuja, kuten kirjoitetun tekstin automaattista analysointia ja käsittelyä.

Toimintamme kulmakivet

a.i.mater Korkea laatutaso

Laatu kaiken keskiössä

Meille laatu on aina määrää tärkeämpää. Kaikki palvelumme ansaitsevat saman huomion, ja panostamme aina ensiluokkalaisiin toteutuksiin. Korkea laatu näkyy yhteistyössä kanssamme läpi koko palvelukokemuksen.

Paras suomenkielinen koneääni

Laatu ennen määrää -filosofia konkretisoituu hienosti kehittämässämme koneäänessä, Ilonassa. Ilona on niin luonnollinen ja taitava lausumaan suomen kieltä, ettei sitä ole erottaa oikeasta ihmisäänestä. Ilonan avulla tuotamme ratkaisuja, jotka luovat todellista arvoa.

Räätälöinti

Kaikki palvelumme ovat helposti räätälöitävissä. Jos olemassa olevista ratkaisuistamme ei löydy juuri omaan tarpeeseen sopivaa, suunnittelemme asiakkaan kanssa sellaisen lopputuloksen, joka vastaa tarvetta.

Ajansäästö kaikessa

a.i.materin palveluilla on suora yhteys ajansäästöön. Palveluistamme syntyvät ratkaisut tehostavat ihmisen toimintaa ja poistavat puuduttavia työvaiheita.

Näin hyödynnämme puheteknologiaa käytännössä

Puheentunnistus ja puhekäyttöliittymät

Puheentunnistuksen avulla voidaan luoda rajapinta ihmisen ja koneen välille, joka on täysin hallinnoitavissa puheen avulla. Puhe on ihmiselle luonnollinen tapa kommunikoida, joten puhekäyttöliittymä on vaivaton ja ihmisläheinen ratkaisu etenkin prosessinhallinnassa ja laadunvarmistuksessa.

Tekstin ja puheen prosessointi sekä automaattinen tekoälypohjainen jälkikäsittely

Tekstin ja puheen prosessointisovellukset säästävät aikaa erityisesti puuduttavissa, toistuvissa toimenpiteissä, kuten lausumisohjeiden laatimisessa ja litteroinnissa. Niiden avulla työnteko tehostuu ja muuttuu paljon mielekkäämmäksi. Työn jälki on laadukasta, ja loppuviimein ihminen toimii koneen apuna vahvistavassa roolissa.

a.i.mater Puheohjattava Noptera-järjestelmä SSP

Q&A

Mitä tarkoittaa puheteknologia?

 • Puheteknologia on ihmispuheen automaattiseen tulkitsemiseen ja tuottamiseen keskittyvää teknologiaa.
 • Puheteknologia voidaan ajatella kieliteknologian osa-alueeksi, mutta se sisältää myös elementtejä signaalinkäsittelystä.
 • Kieliteknologia kattaa puheteknologian lisäksi myös tekstinä esitetyn kielen analysoinnin.

 

Mitä on tekoäly?

 • Tekoälylle ei ole tarkkaa määritelmää, mutta usein sillä viitataan tietojärjestelmiin, joiden toiminta vaikuttaa näennäisesti älykkäältä.
 • Kieli- ja puheteknologiassa yleisin tapa rakentaa tekoälysovelluksia on nykyään koneoppiminen.
 • Koneoppiminen on puolestaan tieteenala, joka tutkii ohjelmistoja, jotka mukauttavat toimintaansa havaintojen perusteella.

 

Mikä on koneääni?

 • Koneäänellä tarkoitetaan keinotekoista puhujaa, jonka äänellä voidaan koneellisesti tuottaa puhesisältöjä.
 • Koneäänet voivat joko jäljitellä tietyn henkilön puhetyyliä, yhdistellä eri henkilöiden puhetta tai olla täysin keinotekoisia.
 • a.i.mater on onnistunut luomaan luonnolliselta kuulostavan suomenkielisen koneäänen.
 • Koneäänen käyttö on yksi mahdollisuus parantaa sisältöjen saavutettavuutta.

 

Mitä tarkoittaa puhesynteesi?

 • Puhesynteesi on ihmismäisen puheäänen tuottamista koneellisesti.
 • Yleensä puhetta tuotetaan syötteenä saadun tekstin pohjalta eli kone lukee tekstin ääneen.
 • Nykyaikaiset puhesynteesijärjestelmät pohjautuvat koneoppimismenetelmiin, jotka jäljittelevät ihmismäistä puhetta kuulemansa perusteella.

 

Mikä on puhekäyttöliittymä?

 • Puhekäyttöliittymä mahdollistaa sovellusten hyödyntämisen puheohjauksella, jolloin käyttäjä ei ole enää sidottuna näytölliseen päätelaitteeseen tai näppäimistöön.
 • Puhekäyttöliittymässä oleellisessa roolissa ovat sekä puheentunnistus- että puhesynteesiteknologiat, jotta molemmin suuntainen vuorovaikutus käyttäjän ja ohjelmiston välillä sujuu mutkattomasti.

 

Mitä tarkoittaa saavutettavuus?

 • Saavutettavuus tarkoittaa digitaalisen ympäristön esteettömyyttä.
 • Saavutettavuuden avulla lisätään ihmisen itsenäisyyttä ja yhdenvertaisuutta.
 • Saavutettavuudella parannetaan digitaalisten palveluiden laatua, sillä ne ovat paremmin suunniteltuja ja helpompia käyttää.
 • Julkisen hallinnon palveluita ohjaa EU:n saavutettavuusdirektiivi, jonka tavoitteena on edistää täysivertaista mahdollisuutta toimia digitaalisessa yhteiskunnassa.
a.i.mater Ääniaalto

Ratkaisumme palvelevat monien alojen tarpeita

Olemme luoneet olemassaolevien tarpeiden pohjalta valmiita kieli- ja puheteknologian ratkaisuja, jotka ovat osoittautuneet hyödyllisiksi monilla aloilla.

Esimerkiksi puheohjattava dokumentointijärjestelmä Noptera soveltuu aloille, jossa vaaditaan laajaa ja tarkkaa kirjausjärjestelmää.

Toisena esimerkkinä Erin pystyy poimimaan mistä tahansa digitaalisesta tekstisisällöstä kaikki vieraskieliset sanat. Työkalun avulla saatua sanalistaa voidaan hyödyntää äänikirjojen lausumisohjeiden työstämisessä jonka myötä äänikirjojen tuottaminen on paljon tehokkaampaa. Vastaavanlaisia ratkaisuja voidaan valjastaa muihin samankaltaisiin tehtäviin.

TUTUSTU RATKAISUIHIMME