PUHEENTUNNISTUS

Muuta puhesisältösi tekstiksi puheentunnistuksen avulla

Automaattisen litteroinnin avulla nopeutat työtäsi merkittävästi. Aimater on erikoistunut suomenkieliseen puheentunnistukseen, jonka avulla muutat puhesisällöt tekstiksi.

Automaattinen litterointi

Muunna haastattelun, sanelun tai kokouksen äänitallenne automaattisesti tekstimuotoon

Litterointi on aikaavievä, puuduttava työvaihe. Puheentunnistuksen avulla työ tehostuu ja muuttuu huomattavasti mielekkäämmäksi. Lopputulos on laadukasta, kun ihminen viimeistelee koneen tekemän automaattisen litterointityön.

Koneoppimismenetelmiin pohjautuvat puheentunnistusmallimme litteroivat jo olemassa olevat äänitiedostot tai ne voidaan ottaa käyttöön reaaliaikaiseen puheentunnistukseen ja automaattiseen tekstitykseen.

Avainsanojen haku puheesta

Etsi puhesisällöstä tiettyjä, sinulle tärkeitä avainsanoja ja teemoja

Koneoppimispohjainen puheentunnistusmallimme pystyy poimimaan puhedatasta avainsanoja. Löydät pitkästä nauhoitteesta haluamasi teemat nopeasti, ilman koko äänitiedoston manuaalista kuuntelua.

Tämän avulla voit muuttaa tekstimuotoon esimerkiksi vain tietyn osan äänitiedostostasi.

Mies puhuu studiomikrofoniin. Kuulokkeet päässä ja tietokoneen näyttö taka-alalla.
a.i.mater Ääniaalto
a.i.mater Ääniaalto
Puheentunnistuksen avulla voidaan luoda puhekäyttöliittymiä. Aimaterin kehittämä puheohjattava Noptera-järjestelmä on käytössä muun muassa Taimiemo Oy:llä dokumentoinissa.

Puhekäyttöliittymät

Puhe on ihmiselle luonnollinen tapa kommunikoida. Puhekäyttöliittymät vapauttavat käyttäjänsä kädet tekemään muita asioita samanaikaisesti

Puheentunnistuksen avulla voidaan luoda rajapinta ihmisen ja koneen välille, joka on täysin hallinnoitavissa puheen avulla.

Puhekäyttöliittymät tuovat ohjelmistojen käyttämiseen uuden ulottuvuuden. Ne ovat vaivaton ja ihmisläheinen ratkaisu etenkin prosessityössä ja laadunvarmistuksessa.

Viime vuosina kehittyneet koneoppimismenetelmät mahdollistavat aiempaa tarkemman suomenkielisen puheentunnistuksen. Puhekäyttöliittymät tulevat yleistymään yhä enenevissä määrin niin työssä kuin vapaa-ajalla.

Yhdistämällä luonnollisen koneäänen sovelluksiisi, käyttäjät saavat siitä vielä enemmän irti. 

a.i.mater Tuki

Noptera

Puheohjattava dokumentointi- & työnohjausjärjestelmä

Noptera on kehittämämme järjestelmä, johon saat kirjattua havaintojasi puheella. Samanaikaisesti ohjelmisto tukee tekijää prosessityössä ja laadunvarmistuksessa.

Noptera vapauttaa käyttäjänsä kädet työntekoon säästäen jopa puolet työajasta. Työtä ei enää tarvitse keskeyttää kirjausten ja raportoinnin ajaksi, vaan ne sujuvat tarkasti ja vaivattomasti puhumalla.

Noptera soveltuu erityisesti toistuvaluonteiseen, prosessinomaiseen työhön, jossa tehdään paljon kirjauksia tai mittauksia. Kontaktittomuuden ansiosta asiakkaamme käyttävät Nopteraa niin ikään korkean hygienian tiloissa.

Järjestelmä pitää huolen koko työprosessin sulavasta etenemisestä. Se toistaa kuulemansa vastaukset, jolloin työssä säilyy valppaus ja virheitä ei pääse sattumaan yhtä helposti kuin manuaalisessa kirjaamisessa. Sanelemasi tiedot tallentuvat yhteen paikkaan, josta ne ovat kätevästi jatkojalostettavissa.

Nopteran kommunikoi käyttäjälleen koneääni-Ilonan äänellä.

NOPTERAN ominaisuudet ja vahvuudet

Puolittaa havainnointiin kuluvan työajan

Puheohjaus vapauttaa molemmat kädet työntekoon

Korkea laatutaso vaivattomammin

Ei jätä tilaa epävarmuudelle, vaan jokainen tehtävä sujuu tarkasti ja varmasti

Työtehtävät tuntuvat keveämmiltä ja työtä on mielekästä tehdä, kun on seuraa

Kysyy relevantit kysymykset, ohjaa oikean tiedon luo ja varmistaa onnistumiset

a.i.mater Vapauttaa käsien potentiaalin Nopteran ja puheentunnistuksen avulla.

Sujuvammat työpäivät

Nopteraa käytetään apurina eri toimialoilla

Cletec Oy on Aimaterin ensimmäinen asiakas.
Suomen Välinehuolto on Aimaterin asiakas.
Luonnonvarakeskus eli Luken logo.

Lue, miten asiakkaamme ovat hyödyntäneet puheentunnistusta

Tutustu referenssitarinoihimme ja puheentunnistuksen mahdollistamiin asioihin työelämässä, opiskelussa ja arjessa.

Taustalla punahiuksinen nainen, jolla kuulokkeet päässä. Kuvan päällä sumennettu suorakulmio, jossa lukee: Helmikuun ääniuutiset. Tekstin alla on piirretty valkoinen ääniaalto alleviivaamaan tekstiä.
28.2.2023
Kokosimme koko helmikuun ajalta yhteen artikkeliin mielenkiintoisimmat koneääni- ja puheentunnistusuutiset maailmalta. Voit myös kuunnella artikkelin Ilonan lukemana.
Luokkakuvassa kaikki a.i.materin seitsemän työntekijää. Sohvalla istuvat Niko, Antti, Aleksi ja Eve. Takana seisovat Aki, Lauri ja Kai.
21.12.2022
Katsaus a.i.materin vuoteen 2022: mitä kaikkea pääsimme tekemään ja miten meillä sujui.
Kirjakauppaliiton Bisneksenä kirjat toimialapäivä. Ihmiset istuvat tuoleillaan ja kuuntelevat lavalla olevaa puhujaa.
13.6.2022
Pääsimme kevään aikana keskenään hyvin erilaisiin tapahtumiin: yliopistolle kielitieteen konferenssiin, kirja-alan toimialapäiville ja bioteknologian ammattilaismessuille.