Tietojärjestelmä, joka mullistaa työelämän

a.i.mater on tekoälyteknologiaa hyödyntävä, ääniohjattu tietojärjestelmä, joka tarjoaa avun työhyvinvointiin, työnohjaukseen sekä työn laatuun liittyviin haasteisiin. Se tukee ja kehittää työympäristön turvallisuutta, mielekkyyttä, sekä henkilökunnan sitoutumista ja tehokkuutta. Ohjelmisto soveltuu erityisesti toimialoille, joissa tehdään prosessiluontoista työtä, ja joissa laatujärjestelmän asettamat vaatimukset ovat korkeat.

Tietojärjestelmä perustuu niin sanotun käänteisen käyttöliittymän toimintalogiikalle, joka toimii käyttäjän ehdoilla, vastaten tämän tarpeisiin. a.i.mater valvoo laatua sekä ohjaa ja kouluttaa työntekijää työssään.

Työhyvinvointi

a.i.materin tärkein tehtävä on tuottaa työhyvinvointia. Haluamme, että työntekijät voivat tulla hyvillä mielin töihin, ja että työ tukee hyvinvointia.

Laatu

Työn laadun nousu ja virhealttiuden lasku ovat paremman työnohjauksen, laadunvalvonnan sekä työhyvinvoinnin seurannaisia.

Tekoäly

Haluamme hyödyntää tekoälyä työllisyyttä tukevalla tavalla. Emme halua sen vievän keneltäkään työpaikkaa.

Räätälöitävä ohjelmisto yksilöllisiin tarpeisiin

a.i.mater voidaan räätälöidä yrityksen yksilölliset tarpeet, työtilat ja -prosessit huomioiden. Se koostuu konsultointiin, koulutukseen, ylläpitoon ja tukeen liittyvistä peruselementeistä, joita voidaan täydentää asiakastarpeen mukaan. Ohjelmiston keinoälyä hyödyntävässä toimintalogiikassa korostuu pitkäjänteisyys: ajan myötä se ymmärtää syvemmin ja kokonaisvaltaisemmin työympäristöjä ja työntekijöitä, joiden työskentelytyyliä se havainnoi. Vaikka osa sen mukanaan tuomista hyödyistä on välittömiä, suurin lisäarvo voidaan nähdä pidemmän aikavälin tarkastelussa.


Haluatko kuulla lisää?

Kerromme mielellämme lisää tietojärjestelmästämme. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!