6 ääniohjauksen hyötyä puhdastilassa työskentelyyn

AimaterLaatu, Yleinen

Välinehuoltajat hyödyntävät ääniohjausta työssään

Puhdastilatyöskentelyä määrittävät mm. ISO-standardit, jotka asettavat työlle ja toiminnalle tarkat reunaehdot. Aseptiikka, eli mikrobivapauden takaaminen, on puhdastiloille välttämätöntä. Siksi sitä tukevia laitteistoja, teknologioita ja toimintamalleja kehitetään jatkuvasti, jotta kontaminaation riski ja partikkeli-irtaantumien määrä olisi mahdollisimman … Lue lisää

Osaamisen ja koulutuksen laadunvarmistus lääketeollisuudessa – käytäntö (osa 2/2)

AimaterLaatu

Käsittelimme artikkelisarjan ensimmäisessä osassa lääketeollisuuden korkean laatutason toimintaympäristöille annettuja virallisia ohjeistuksia sekä koulutuksen laadunvalvonnan haasteita. Tässä artikkelissa perehdymme käytäntöön. Tarkastelemme, millä keinoilla osaamisen ja koulutuksen laadunvalvontaa toteutetaan ja osaamista ylläpidetään organisaatioissa. Lisäksi käsittelemme puutteellisesta koulutuksen … Lue lisää

Osaamisen ja koulutuksen laadunvarmistus lääketeollisuudessa (osa 1/2)

AimaterLaatu

Laaduntarkastaja

Korkean laatutason toimintaympäristöissä voivat työskennellä ainoastaan koulutetut ammattilaiset, joilla on asianmukainen tietotaito tilan ja prosessien laadullisista vaatimuksista. Virallinen EU GMP -ohjeistus, jota noudatetaan esimerkiksi Suomen lääketeollisuudessa, esittää, että valmistajan tulee antaa tarvittava teoreettinen ja käytännön … Lue lisää

Tekoäly ei ole paha

AimaterTekoäly

Kivitorni

”Googlen “liian älykäs” tekoäly kääntyi ihmistä vastaan” (mtv3), ”Suomalaistutkijoilta maailmanlopun visio: Supertekoäly syntyy ennen vuotta 2060 ja tuhoaa meidät kaikki” (is.fi), ”Stephen Hawking varoittaa: Tekoäly voi syrjäyttää ihmiset ja kehittyä paremmin suoriutuvaksi elämänmuodokseen” (tekniikanmaailma.fi) Tekoäly … Lue lisää

Mitä on low-code?

AimaterLaatu, Tekoäly

Kirjava seinä

Low-code on termi, joka todennäköisesti asettuu tulevien vuosien buzzwordiksi tekoälyn rinnalle. Eikä suotta, sillä se mahdollistaa jo nyt monissa yrityksissä vaikuttavat resurssisäästöt sekä uudet innovaatiot. Mitä on low-code? Low-coden avulla voidaan suunnitella ja kehittää ohjelmistoja … Lue lisää

Mitä eroa on koneoppimisella ja tekoälyllä?

AimaterTekoäly

valkoinen ja musta shakkinappula

Tekoäly (Artificial Intelligence, AI) ja koneoppiminen (Machine Learning, ML) ovat nousseet viime vuosina monien keskusteluiden, mutta myös toiveiden ja pelkojen keskiöön. Ne vaikuttavat yhä vahvemmin arkeemme niin kodeissa, kouluissa kuin työpaikoilla. Tekoälyä ja koneoppimista hyödynnetään … Lue lisää

Miten tekoäly voi tukea laadunvalvontaa?

AimaterLaatu, Tekoäly

Ensiluokkaisen laatutason säilyttäminen ja tarkkojen laatujärjestelmien noudattaminen kiinnittää teollisuuden aloilla sekä prosessityötä tekevissä yrityksissä suuret määrät resursseja. Esimerkiksi lääketeollisuudessa sekä terveydenhuollon lääkkeitä ja laitteita valmistavissa yrityksissä tuotteiden ja prosessien on noudatettava tinkimättömästi yksityiskohtaisia laatujärjestelmiä. On … Lue lisää