Työhön perehdyttäminen korkean laatutason toimintaympäristössä – miten tukea uuden työntekijän perehtymistä?

AimaterTekoäly, Työilmapiiri

Uuden työntekijän kokonaisvaltainen perehdyttäminen on tärkeää.

Uuden työntekijän työhön perehdyttäminen on prosessi, johon yrityksen tulisi aina sijoittaa riittävästi resursseja. Usein organisaation resurssipula on kuitenkin huipussaan juuri uuden työntekijän aloittaessa, eikä perusteelliselle perehdytykselle jää aikaa. Monipuolinen ja kattava perehdytys on sekä työhyvinvoinnin, … Lue lisää

Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät prosessityössä

AimaterTyöilmapiiri

Työ toistuu samanlaisena päivästä toiseen, ja ajoittainen yksinäisyys ja tuen puute vaivaavat. Työntekijä ei koe onnistumisia, eikä pysty kehittymään. Hänen motivaationsa on alhainen, keskittymiskyky huono ja virhealttius suuri. Kuulostaako tutulta? Edellä kuvailtu tilanne on valitettavan … Lue lisää