Puheteknologian ja Nopteran avulla kirjaukset voidaan tehdä puheella. Digitaaliset apuvälineet helpottavat maatalous- ja puutarha-alan kuormitusta.

Hyödynnä puheteknologiaa maatalous- ja puutarha-alalla

Digitaalisten apuvälineiden käyttö maatalous- ja puutarha-alalla yleistyy koko ajan. Apuvälineet ovat tarpeen, sillä ne tuovat kaivattua ajansäästöä ja tehostavat työntekoa. TTS Työtehoseuran julkaisemassa Luonnonvara-alan työhyvinvointivisio 2025 – maatalous ja puutarhatuotanto -raportissa tarkastellaan maa- ja puutarhatalouden rakennekehitystä, kuormittavuutta, työvoiman muutoksia, sekä toimenpiteitä ja tiedontarpeita lähivuosina. Monet raportissa esiin nousseet kohdat ovat sellaisia, joihin digitaaliset apuvälineet ja nimenomaan puheteknologian ratkaisut toisivat kevennystä. Poimimme tässä artikkelissa työhyvinvointiraportista nousevia kohtia, joihin voitaisiin puheteknologian käyttöönotolla vaikuttaa.

Maatalous- ja puutarha-alan kuormitusta lisäävät:

 • Työn teknistymisen myötä ammattitaitovaatimuksien lisääntyminen
 • Valvonta ja tarkkailutyö. Dokumentteja on saatavilla enemmän kuin koskaan, mutta niistä saatuja tietoja pitäisi osata hyödyntää käyttöön
 • Yritys- ja tilakoot ovat kasvaneet, jonka myötä hallinnolliset työt lisääntyvät entisestään
 • Aika ei enää riitä kaikkeen eli oma työpanos ei riitä lisääntynyttä työmäärää kohtaan. Maatalousyrittäjien kokonaistyöaika saattaa olla jopa niin suuri, ettei sitä voida enää kasvattaa
 • Kasvaneet tilakoot näkyvät toistotyön lisääntymisellä ja yksittäisten töiden keston pitenemisellä

Maatalous- ja puutarha-alan kuormitustekijöitä vähentävät:

 • Teknologia
 • Työmenetelmien kehittäminen ja apuvälineiden käyttö
 • Työolosuhteiden kehittäminen
 • Opastus ja koulutus sekä lomittajat

Heikkouksia ja uhkia maatalous- ja puutarha-alalla, joita kannattaa korjata ja parantaa:

 • Kiire ja uupuminen
 • Liiallinen työmäärä ja yksin tekeminen
 • Työergonomia
 • Monotoninen toistotyö
 • Työhön perehdyttäminen ja uusien asioiden kertaaminen
 • Tietomäärän hallinta

Motivaattorina maatalous- ja puutarha-alan työolosuhteiden kehittämiseen:

 • Työnteon helpottuminen
 • Ajansäästö
 • Kuormittavuuden väheneminen
 • Muutoksen tuoma ilo
 • Mahdollisuus antaa työtä ulkopuolisen tehtäväksi

Maatalous- ja puutarha-alan lähivuosien muutos:

 • Koneiden ja automaation avulla tehtävän työn lisääntyminen, josta johtuen manuaalinen käsityö tulee vähenemään
 • Dokumentointi ja raportointi lisääntyvät. Toimistotöihin menee kokonaistyöajasta suurempi osa kuin ennen
 • Uusien asioiden opiskelu
 • Digitaaliset apuvälineet yleistyvät ja työnteko tehostuu
 • Avomaatuotantoa siirtyy kasvihuoneisiin. Marjojen tunneliviljely lisääntyy. Nämä muuttavat tuotantoa, parantavat satotasoja ja sadon laatua
 • Tilakoot kasvavat, sillä isommat ostajat edellyttävät entistä ammattimaisempaa otetta ja varmempia toimituksia

Puheteknologia pienentää työn kuormitusta

Puheteknologia on erinomainen työkalu muutoinkin teknistyvässä ja automatisoituvassa työssä, johon kuuluu yhä olennaisempana osana havainnointi ja raportointi. Varsinkin ajankäyttö, ajan riittämättömyys ja lisääntynyt dokumentointi nousevat Luonnonvara-alan raportista esiin. Puheohjattava dokumentointi- ja työnohjausjärjestelmä Noptera on a.i.materin kehittämä digitaalinen apuväline, jonka avulla toistuvat ja monivaiheisetkin työprosessit sujuvat virheettä ja kaikki kirjaukset saadaan tallennettua puheellaKun kirjaukset tehdään puheella, molemmat kädet vapautuvat työntekoon ja aikaa säästyy siten muihin töihin. Nopteraa on käytetty muun muassa tomaatinviljelyssä, jossa se on säästänyt puolet havainnointityöhön kuluvasta ajasta. 

a.i.materin asiakkaat Famifarm (tuotemerkkinä Järvikylä), Taimiemo, ÖSP ja Luonnonvarakeskus ovat kaikki huomanneet puheella tehtävien kirjauksien tuoman työajan säästön verrattuna paperisiin kirjauksiin. Parhaimmillaan Nopteran avulla on päästy jopa kolmasosaan normaalisti työhön kuluvasta ajasta. Tehokkaamman työajankäytön lisäksi maatalous- ja puutarha-alojen lisääntynyttä toimistotyötä, valvontaa ja tarkkailutyötä helpottaa tiedon löytyminen digitaalisessa muodossa yhdestä paikasta.

Puheohjattava työnohjausjärjestelmä pitää huolen siitä, että kaikki työvaiheet tulee tehtyä. ÖSP mainitsee, kuinka Nopteran ohjelmoidut kysymykset auttavat rankoissa kasvihuoneolosuhteissa muistamaan kaikki työvaiheet. Esimerkiksi mittaukset, tuholaistorjunta, kasvitautien ehkäisy ja desinfioinnit onnistuvat kaikki oikeassa järjestyksessä. Järjestelmä ohjeistaa käyttäjää vaihe vaiheelta ja kirjaa jokaisen vaiheen tekoajan ja käyttäjän antamat vastaukset talteen. Työhyvinvointivisiossa heikkoutena koettu työhön perehdyttäminen, uusien asioiden kertaaminen ja tietomäärän hallinta helpottuvat kaikki Nopteran opastuksen avulla. Tämä vähentää työn kuormitustekijöitä.

Maatalous- ja puutarhatyön heikkoutena nähtiin yksin tekeminen. Yksinäinen työ tuntuu mielekkäämmältä, kun Nopteran poikkeuksellisen luonnollisena koettu Ilona-koneääni ohjeistaa käyttäjää. Nopteraa käyttävät asiakkaat ovat sanoneet työviihtyvyyden lisääntyneen, sillä äänen ansiosta tuntuu kuin työnteossa olisi kollega mukana. Käyttäjä pysyy virkeänä ja hänelle tulee olo, että tekee työtä yhdessä jonkun kanssa.

Luonnonvara-alan työhyvinvointivisio 2025 mukaan lähivuosien muutoksena nähdään digitaalisten apuvälineiden yleistyminen ja työnteon tehostuminen. Digitaalisten apuvälineiden käyttö ei kuitenkaan saa olla vaikeaa ja monimutkaista, jotta ne eivät päinvastoin lisää työn kuormitusta vähentämisen sijaan. Taimiemolta tulleen palautteen mukaan Noptera on helppokäyttöinen ja looginen. Sitä on vaivaton käyttää, vaikka ei omaisikaan paljon teknistä osaamista. Samoin Famifarmin palautteen mukaan Noptera on helppo ottaa käyttöön ja helppo muokata. Noptera toimii selaimessa tietokoneella tai sovelluskaupasta ladattavissa olevassa mobiilisovelluksessa työntekijän omassa puhelimessa.

Digitaaliset apuvälineet: yhteenveto Nopterasta

 • Kun kirjaukset tehdään puheohjauksella, kädet vapautuvat työntekoon ja aikaa säästyy muihin töihin. Nopteran avulla aikaa on säästynyt havainnoinnin suhteen puolet työajasta; parhaimmillaan on päästy jopa kolmasosaan normaalisti työhön kuluvasta ajasta.
 • Työnohjausjärjestelmä pitää huolen siitä, että työn kaikki vaiheet tulee tehtyä. Työntekijä saa varmuutta työhönsä.
 • Jokainen dokumentointi tallentuu ja löytyy reaaliaikaisesti samasta paikasta.
 • Yksinäinen työ tuntuu mielekkäämmältä, kun työnohjausjärjestelmän poikkeuksellisen luonnollinen suomenkielinen koneääni puhuu käyttäjälleen.

Tutustu Nopteran kaikkiin ominaisuuksiin täältä! Näytämme myös mielellämme, miten Noptera käytännössä toimii. Ota yhteyttä!

Kiinnostuitko? Ota Yhteyttä!

Jaa artikkeli

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Litterointi on työläs prosessi - Automaattinen puheentunnistus apuna

Litterointi on työläs prosessi - Automaattinen puheentunnistus apuna

Litterointi tarkoittaa ääni- ja videosisältöjen purkamista tekstimuotoon. Litteroinnin avuksi kannattaa ottaa automaattinen puheentunnistus,…
Verkkosivulukija - kuunneltavat verkkosivut

Verkkosivulukija - kuunneltavat verkkosivut

Verkkosivulukijan avulla käyttäjä voi kuunnella verkkosivun tekstit ääneen luettuna, ilman että vierailijan tarvitsee…
Mikä on digioppikirja ja mitä etuja se tuo?

Mikä on digioppikirja ja mitä etuja se tuo?

Digikirjat ovat paljon enemmän kuin pelkkä painetun kirjan pdf-versio. Digioppikirjat ovat interaktiivisia ja…
Äänikirjojen suosion kasvu - Käyttäjämäärät kolminkertaistuneet

Äänikirjojen suosion kasvu - Käyttäjämäärät kolminkertaistuneet

Äänikirjojen suosio alkoi vuonna 2019, jonka jälkeen suosio on kasvanut entisestään. Taulukoimme suosion…
Äänikirjan lukemisen vaiheet - Studiossa tapahtuva luenta on vain yksi osa

Äänikirjan lukemisen vaiheet - Studiossa tapahtuva luenta on vain yksi osa

Studiossa tapahtuva luenta on vain yksi, vaikkakin kuuluvin osa äänikirjaprosessia. Avataan enemmän, mitä…
Koneääni: Ennakkoluulot vs. Todellisuus

Koneääni: Ennakkoluulot vs. Todellisuus

Minkälaisia mielikuvia sanasta koneääni syntyy? Koneäänet saadaan nykyään kuulostamaan hyvinkin luonnollisilta ja miellyttäviltä…
Mitä puheteknologia on?

Mitä puheteknologia on?

Mitä puheteknologia tarkoittaa ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa? Entä mitä puhesynteesi on ja…
Oppiminen kuulon avulla – äänisisällöt lukemisen ja oppimisen tukena

Oppiminen kuulon avulla – äänisisällöt lukemisen ja oppimisen tukena

Lukivaikeudet ilmenevät muun muassa hitaana lukemisena tai luetun ymmärtämisen hankaluutena. Tällöin itselle helpoin…
Laajenna sisällön saavutettavuutta puheteknologian avulla

Laajenna sisällön saavutettavuutta puheteknologian avulla

Mitä puheteknologia on ja miten sillä voidaan parantaa ja laajentaa sisältöjen saavutettavuutta? Käsitellään…