Tiina Nyman Taimiemo Oy:stä käyttää a.i.materin Nopteraa dokumentoinnissa ja työnohjauksessa.

Taimiemo Oy hyödyntää Nopteraa kasvien mikrolisäyksessä

Vielä vuosi sitten mansikoiden ja kasvien mikrolisäystä tarjoavan Taimiemo Oy:n omistaja Tiina Nymanin työhön kuuluivat oleellisena osana manuaaliset kirjaukset sekä paperiset dokumentit. Nykyisin hän toteuttaa mikrolisäyslaboratoriossaan useat työvaiheet, dokumentoinnit ja valvonnan puheteknologiaa hyödyntäen. Suurin osa tärkeistä asiakirjoista on siirtynyt digitaaliseen muotoon. Mikä on saanut Nymanin jättämään kynät ja paperit pöytälaatikkoon ja ottamaan kuulokemikrofonin jokapäiväiseen käyttöön?

”Noin vuosi sitten satuimme keskustelemaan samassa rakennuksessa toimivan a.i.mater Oy:n Jarmo Hakulisen kanssa työstäni mikrolisäyksen parissa. Jarmo oivalsi välittömästi, että saattaisin hyötyä heidän uudesta Noptera-ohjelmistostaan ja ehdotti pilotointiyhteistyötä. Olen aina valmis kehittämään toimintaani ja tekemään asioita hieman eri tavalla – mieluummin tietysti paremmin. Niinpä otin Nopteran käyttöön viime syksynä”, Nyman kertoo yhteistyön alusta. 

Mikrolisäys on tarkkaa, monivaiheista ja korkeaa hygieniaa vaativaa työtä, jossa laatu ja sen valvonta ovat tärkeässä roolissa. Työ sisältää mm. ravintoalustojen ja kantaliuosten valmistamista sekä viljelmien tarkkailua ja laadunvalvontaa. Pitkään alalla työskennellyt Nyman kertoo, että viljelmien laatuun vaikuttavat hyvinkin hienovaraiset muuttujat, kuten valon voimakkuus ja erilaiset kasvualustat. ”Viljelmien aktiivinen tarkkailu on hyvin tärkeää, ja esimerkiksi mansikoiden mikrolisäyksen tulee noudattaa EU-lainsäädäntöä sekä Ruokaviraston asettamia säädöksiä.”

 

Monipuolista tukea mikrolisäykseen

Nyman käyttää Nopteraa päivittäisessä työssään mm. kantaliuosten valmistuksen sekä kasvien tarkkailun ja laadunvalvonnan tukena. Puheteknologiaa hyödyntävä ohjelmisto ohjaa häntä tiettyjen työvaiheiden etenemisessä ja tarkastaa laatuun liittyviä seikkoja. Käyttäjä kuittaa ohjelmistolle tehdyt työvaiheet ja laatutarkastukset ilman, että hänen täytyy kirjata tietoja manuaalisesti tai seurata työvaiheita papereista. 

”Nopteran avulla voin helposti käydä esimerkiksi koko viljelyhuoneen läpi headset päässä ilman jatkuvaa edestakaista kävelyä työtasolle tekemään kirjauksia. Se vapauttaa molemmat kädet kasvien tarkasteluun, ja voin samanaikaisesti tehdä puhekirjauksia niiden laadusta”, Nyman selventää.

Nyman on mielissään, että Nopteraa voi hyödyntää myös avomaaolosuhteissa, mikä helpottaa kirjausten tekemistä erityisesti sadesäällä. Ohjelmisto kulkee avomaalla vaivattomasti mukana mobiililaitteessa, eikä vaadi muita lisävarusteita kuin kuulokemikrofonin.

 

Riski inhimillisiin virheisiin pienenee ja tarkkuus lisääntyy

Mikäli Nymanin työ syystä tai toisesta keskeytyy, Nopteran avulla hän tietää aina, mihin työvaiheeseen hän on jäänyt, jolloin vältytään todennäköisemmin inhimillisiltä virheiltä. Noptera vaatii käyttäjältä aina kuittauksen, jotta työssä voidaan edetä seuraavaan vaiheeseen. Tarvittaessa siltä saa tiedon, mikä oli viimeiseksi suoritettu työvaihe. Tällöin työvaiheiden väliin jääminen tai tuplasti tekeminen ei ole mahdollista.

Kaikki ohjelmistolle puhutut tiedot tallentuvat digitaaliseen muotoon ja niitä voi hyödyntää myöhemmin niin omavalvonnassa kuin viranomaistarkastuksissakin. Nopteran myötä Taimiemon tarkkailupöytäkirjat ovat automaattisesti kunnossa ja niistä on nähtävillä yksityiskohtaisesti muun muassa työvaiheet, tarkastukset, ajankohdat ja lajiketiedot. Tarkkailupöytäkirjojen teosta on tullut Nymanin mukaan ohjelmiston ansiosta myös helpompaa ja nopeampaa.

 

Nopeampaa ja tehokkaampaa työntekoa

”Noptera on helppokäyttöinen ja looginen ja sitä on vaivatonta käyttää, vaikka ei omaisikaan paljoa teknistä osaamista”, Nyman kiittelee. Hänen mukaansa ohjelmisto on nopeuttanut ja tehostanut työntekoa ja helpottanut työläitä ja tarkkuutta vaativia työvaiheita. Ennen kaikkea puheteknologia on vapauttanut molemmat kädet työhön. 

Yllättävin positiivinen puoli on ollut, että ohjelmisto on vaikuttanut myönteisellä tavalla myös työhyvinvointiin. Työsuojeluvaltuutettuna toimiva ja työhyvinvointiin perehtynyt Nyman suhtautui aluksi epäilevästi argumenttiin, että ohjelmisto parantaisi työhyvinvointia. Hänelle onkin tullut mukavana yllätyksenä, että Noptera todella tarjoaa omanlaistaan seuraa yksin tehtävään työhön ja näin ollen lisää työssä viihtyvyyttä.

Lopuksi Nyman nostaa esille vielä yhden mieluisan ohjelmiston piirteen: sen laadukkaan äänen ja sujuvan, inhimillisen puheen. ”Nopteralla on todella miellyttävä ja selkeä ääni, jonka lukemana kuuntelisin mielelläni myös esimerkiksi äänikirjoja”, hän toteaa hymyillen.

 

KUVA: Tiina Nyman tarkastaa viljelysten laatua Kaarinassa sijaitsevassa mikrolisäyslaboratoriossaan.

 

Lue lisää:

Puutarha&kauppa-lehdestä Mansikan mikrotaimia Kaarinasta

OP Mediasta Laboratorioista pihaan ja puutarhaan – kasvien mikrolisäys takaa puhtaat taimet

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös seuraavat artikkelit:

Hyödynnä puheteknologiaa maatalous- ja puutarha-alalla

Noptera helpottaa arkea tomaattiviljelmillä

Mikä on puhekäyttöliittymä? Edut, ongelmat, suunnittelu

Miksi koneäänet ovat yleensä naisääniä?

Litterointi on työläs prosessi – automaattinen puheentunnistus apuna

Kiinnostuitko? Ota Yhteyttä!

Jaa artikkeli

Selko Digitalin logo, jossa silmä ja teksti Selko Digital.
19.6.2023
Saavutettavuuteen erikoistunut yhteistyökumppanimme Selko Digital avaa vieraskynäblogissa koneäänien ja puheentunnistuksen vaikutusta digimaailman yhdenvertaisuuteen.
Kaksi Fölin keltaista bussia Turun Kauppatorin laidalla. Takana on Kop-kolmio ja ruotsalainen teatteri.
29.11.2022
Turun seudun joukkoliikenne Föli otti käyttöön a.i.materin valmistaman koneäänen pysäkki- ja muiden kuulutusten tekemiseen busseissa.
Kannattevan tietokoneen näyttö, jossa on Työmarkkinatorin verkkosivut auki. Taustalle harmaa seinä ja pöydällä kyniä ja kahvikuppi.
22.11.2022
Työmarkkinatori paransi sivustonsa saavutettavuutta ottamalla käyttöön verkkosivulukijan. Sivusto on ensimmäinen, jolle suomenruotsalainen koneääni-Amanda tuli käyttöön.
Käsi, jossa älypuhelin. Puhelimen ruudussa näkyy Editan äänikirja Ihon alle kansi, jonka aimater teki ääniversioksi.
8.2.2022
Pääsimme toteuttamaan Editan ensimmäisen ammatillisten opintojen oppimateriaaleista tehdyn äänikirjan koneääni Ilonan lukemana.
Kuva kaappaus Suomen Kuvalehden artikkeleita, joista aimaterin Ilona-koneääni lukee joka viikko muutaman kuunneltavaan muotoon.
1.10.2021
Ilona-koneääntä kuullaan viikoittain Suomen Kuvalehden artikkeleissa. Luonnollinen koneääni on saanut kuulijoilta positiivista palautetta.
Etualalla studiomikrofoni ja taustalla tietokoneen näyttö, jossa näkyy Aimaterin äänikirjaikoni.
19.8.2021
Artikkelissa kerrotaan, miten a.i.materin tekstisisällön prosessointityökalu Erin voi tehostaa äänikirjaprosessia löytämällä lausumisohjeita vaativat sanat. Tutustutaan lisäksi Erinin syntyyn ja kehitykseen.