a.i.mater Uuden työntekijän kokonaisvaltainen perehdyttäminen on tärkeää.

Työhön perehdyttäminen korkean laatutason toimintaympäristössä – miten tukea uuden työntekijän perehtymistä?

Uuden työntekijän työhön perehdyttäminen on prosessi, johon yrityksen tulisi aina sijoittaa riittävästi resursseja. Usein organisaation resurssipula on kuitenkin huipussaan juuri uuden työntekijän aloittaessa, eikä perusteelliselle perehdytykselle jää aikaa. Monipuolinen ja kattava perehdytys on sekä työhyvinvoinnin, -turvallisuuden että laadun kannalta oleellista, ja pitkällä aikajänteellä kannattavaa.

Korkean laatutason toimintaympäristöissä perehdytys on kriittisessä asemassa

Korkeita laatuvaatimuksia ja -järjestelmiä noudattavissa toimintaympäristöissä on kriittistä, että jokainen tiloissa työskentelevä henkilö tuntee ja tietää laatujärjestelmän asettamat vaatimukset, sekä osaa käyttää tilojen työvälineitä ja -laitteita oikealla tavalla. Tarkka prosessi-, järjestelmä- ja asiantuntijatason tieto on välttämätöntä, jotta laatuvaatimuksiin voidaan vastata.

Korkeiden laatuvaatimusten toimintaympäristöjä on muun muassa lääketeollisuudessa, lääkinnällisten laitteiden ja tuotteiden valmistukseen ja käsittelyyn liittyvissä toimintaympäristöissä, elektroniikkateollisuudessa, elintarviketeollisuudessa, metalliteollisuudessa sekä rakennusalalla.

Näissä toimintaympäristöissä perehdytyksen ja koulutuksen suunnitelmallinen ja säännöllinen seuranta sekä raportointi on erittäin tärkeää. Tiloissa tehdään useimmiten ulkopuolisten tahojen toteuttamia tarkastuksia sekä auditointeja, jotka vaativat kirjallisia raportteja työntekijöiden osaamistasoon sekä sen ylläpitoon ja seurantaan liittyen.

Suunnitelmallinen ja yksilöllinen perehdytys palvelee työntekijää sekä yritystä

Suunnitelmallinen ja ohjattu perehdytys antaa työntekijälle valmiudet työn täysipainoiseen tekemiseen sekä ammatilliseen kehittymiseen ja kasvuun. Se tukee työyhteisöön integroitumista sekä työssä jaksamista. Jokainen yrityksessä aloittava työntekijä tulee perehdyttää huolimatta siitä, onko kyseessä esimerkiksi vakituinen tai määräaikainen työsuhde, tai vaikkapa vuokratyösuhde. Perehdytys on aina yksilöllinen prosessi, sillä jokaisen työntekijän lähtökohdat ovat erilaiset muun muassa työ- ja koulutushistorian suhteen.

Perehdyttäminen tukee paitsi uutta työntekijää, myös itse yritystä ja toiminnan tehokkuutta, tuloksellisuutta ja työn laatua. Korkeiden laatuvaatimusten toimintaympäristöissä vaillinainen perehdytys voi johtaa esimerkiksi prosessin ja tuotteen laadun heikkenemiseen sekä laadun vääristymään. Perehdyttämisen suhteen tehty resurssisäästö voi siis aiheuttaa yritykselle jopa taloudellisia tappioita.

Mitä perehdytyksen tulee sisältää?

Huolimatta uuden työntekijän työnkuvasta, hänet on hyvä perehdyttää yleisellä tasolla koko organisaatioon ja yrityksen liiketoimintaan ja omistussuhteisiin. Hänelle tulee esitellä organisaation rakenne, johto, esimiehet, henkilöstö ja luottamushenkilöt sekä mahdolliset muut toimipisteet.

Lisäksi perehdytyksessä tulee muistaa ainakin seuraavat osa-alueet:

 • Työtehtävän sisällöt ja niihin liittyvät odotukset
 • Prosessit, menetelmät ja laatuvaatimukset
 • Työskentely- ja toimintaympäristöt sekä niiden eritysvaatimukset
 • Työasun tai suojaimien käyttö, hoito ja huolto, sekä apuvälineiden käyttö
 • Työvälineet, -laitteet, -koneet ja niiden käyttö
 • Työsuhde ja työehtosopimus
 • Työajat, vuorot, ylityöt, tauot, poissaolokäytännöt, lomat
 • Palkka, mahdolliset bonukset ja luontaisedut sekä lomarahat ja -korvaukset
 • Matkakulut ja -korvaukset
 • Asiakkaat, kilpailijat ja sidosryhmät
 • Toimintamallit mahdollisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa
 • Työkulttuuri ja yhteiset tavat, työpaikan pelisäännöt
 • Työturvallisuuteen liittyvät seikat ja toimintaohjeet
 • Oman työhyvinvoinnin seuraaminen ja liiallisen kuormittumisen ennakointi
 • Tieto vaadittavista sertifikaateista/pätevyyksistä/luvista
 • Vaitiolovelvollisuuden ja salassapidon alaiset asiat
 • Työterveyshuolto

Perehdytyksen tueksi on hyvä laatia kirjallinen suunnitelma, jonka avulla seurataan perehdyttämisprosessia ja sen etenemistä. Korkean laatutason toimintaympäristöissä työntekijän perehdytyksestä ja osaamisen kehittymisestä tulee laatia erilliset raportit.

Helpota perehdyttämistä tekoälyohjelmiston avulla

Tekoälyteknologiaa hyödyntävä ohjelmisto tarjoaa avun resurssiongelmiin

Monissa yrityksissä työtilanne on uuden työntekijän aloittaessa niin kiireinen, että aikaa ja resursseja strategiselle sekä suunnitelmalliselle perehdyttämiselle ja raportoinnille ei yksinkertaisesti ole. Tällöin on tärkeää muistaa, että uutta työntekijää ei voi missään tilanteessa vaatia täysipainoiseen työpanokseen nopealla aikataululla, sillä se asettaa koko tuotannon ja laadun riskialttiiseen asemaan.

Tekoälyteknologiaa hyödyntävä Noptera-ohjelmisto tarjoaa tuen resurssipulassa kamppaileville yrityksille. Se vastaa työntekijän perehdytysestä, perehdytysprosessin seuraamisesta ja siihen liittyvästä laadunvalvonnasta ja raportoinnista. Se toimii työntekijän tukena kaikissa tilanteissa ja vastaa kaikkiin työn sisältöihin, prosesseihin ja laatuun liittyviin kysymyksiin. Se reflektoi työntekijän osaamistasoa jatkuvassa interaktiossa tämän kanssa, sekä kehittää ja kouluttaa häntä eteenpäin tasolähtöisesti.

Jos uskot, että yrityksesi voisi hyötyä tietojärjestelmästämme, ota yhteyttä, ja kerromme lisää!

Kiinnostuitko? Ota Yhteyttä!

Tekoäly ei ole paha

Tekoäly ei ole paha

”Googlen ”liian älykäs” tekoäly kääntyi ihmistä vastaan” (mtv3), ”Suomalaistutkijoilta maailmanlopun visio: Supertekoäly syntyy…
Huomioi kulttuurierot työhön perehdyttämisessä – 5 vinkkiä jokaiselle yritykselle

Huomioi kulttuurierot työhön perehdyttämisessä – 5 vinkkiä jokaiselle yritykselle

Nykyään yhä useammassa yrityksessä työskennellään monikulttuurisessa työyhteisössä. Työyhteisöt ovat toki aina moninaisia erilaiset…
Mitä on low-code?

Mitä on low-code?

Low-code on termi, joka todennäköisesti asettuu tulevien vuosien buzzwordiksi tekoälyn rinnalle. Eikä suotta,…
Mitä eroa on koneoppimisella ja tekoälyllä?

Mitä eroa on koneoppimisella ja tekoälyllä?

Tekoäly (Artificial Intelligence, AI) ja koneoppiminen (Machine Learning, ML) ovat nousseet viime vuosina…
Vuorotyön haitat – tiedä nämä seikat, ja tue työntekijöiden hyvinvointia

Vuorotyön haitat – tiedä nämä seikat, ja tue työntekijöiden hyvinvointia

Joillain aloilla vuorotyö on välttämätöntä – esimerkiksi sairaalat, ammattiliikenne tai tietyt tuotantolinjat eivät…
Miten mahdollistat toimivan, monikulttuurisen työyhteisön?

Miten mahdollistat toimivan, monikulttuurisen työyhteisön?

Maahanmuuton lisääntyminen ja globalisaatio ovat luoneet uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita yrityksille ja…
Miten tekoäly voi tukea laadunvalvontaa?

Miten tekoäly voi tukea laadunvalvontaa?

Ensiluokkaisen laatutason säilyttäminen ja tarkkojen laatujärjestelmien noudattaminen kiinnittää teollisuuden aloilla sekä prosessityötä tekevissä…
Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät prosessityössä

Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät prosessityössä

Työ toistuu samanlaisena päivästä toiseen, ja ajoittainen yksinäisyys ja tuen puute vaivaavat. Työntekijä…

Käytämme sivustollamme evästeitä taataksemme sinulle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu tietosuojaselosteeseen täältä.