Kasa kirjoja aurinkoisella puuterassilla. Kirjojen päällä puhelin ja lasillinen mehua.

Onko äänikirjan kuunteleminen lukemista?

Varsinkin pienillä lapsilla tarinoihin uppoutuminen tapahtuu nimenomaan kuuntelemalla. Äänikirjojen suosion kasvun myötä törmää yhä useammin pohdintoihin, lasketaanko äänikirjan kuunteleminen lukemiseksi. Tätäkin tekstiä lähdettiin kirjoittamaan Opetushallituksen Kuuntelen siis luen -webinaarin innoittamana.

Tiettyyn lukemisen tapaan voi kasvaa tai harjaantua, joten jokaista uutta lukutapaa täytyy opetella erikseen. Tähän vaaditaan lukijalta tekstin vastaanottamista, ymmärtämistä ja tulkitsemista. Tällöin lukemisellakin tarkoitetaan tiettyä syvempää toimintoa. Myös äänikirjan kuunteleminen on siis lukemista.

Äänikirjojen hyödyt

Äänikirja tarjoaa usein mahdollisuuden valita itse, missä muodossa haluaa ottaa tiedon vastaan. Varsinkin itselle vaikeampien kirjojen ja tekstien sisäistäminen voi onnistua paremmin kuunneltavassa formaatissa. Vaikea tekstisisältö saattaakin olla äänikirjana kiinnostavaa ja mukaansatempaavaa. Tämä lisää lukumotivaatiota ja madaltaa kynnystä myös hankalampiin kirjoihin.

Äänikirja lisää tasavertaisuutta ja tuo rentoutta ja helpotusta lukemiseen. Esimerkiksi lukemisen harjaantumattomuuden, lukumotivaation puutteen, lukivaikeuksien, heikon kielitaidon tai näkökyvyn heikkouksien kanssa kamppailevat hyötyvät siten äänikirjaformaatista .

Pitkään tarinaan uppoutumisella, joka osalle lukijoista saattaa olla äänikirjan avulla helpompaa, on mm. seuraavanlaisia hyötyjä:

  • Rauhoittaa mieltä ja lievittää stressiä, voi auttaa nukahtamaan helpommin
  • Ruokkii mielikuvitusta ja laittaa ajatukset liikkeelle
  • Innostaa lukemisen maailmaan
  • Kasvattaa kognitiivisia taitoja, kuten havaitsemista, tunnistamista, tarkkaavaisuutta, ajattelua, muistamista, päättelyä, oppimista, keskittymistä, ongelmanratkaisua sekä puhutun ja luetun kielen tuottamista ja ymmärtämistä

Monenlaista lukemista

Vaikka äänikirjaa saatetaan pitää helppona vaihtoehtona fyysiselle kirjalle, siihen keskittyminen, asioiden muistaminen ja vireystilan ylläpito saattavat olla jopa vaikeampaa kuin fyysisen tekstin lukeminen.

Kaikki lukeminen, oli se sitten tekstin lukemista tai kuuntelua, vaatii omanlaista vireyttä, sillä muuten sisältö menee ohi. Kaikilla on omat hyvät keinot oikeanlaiseen keskittymiseen. Esimerkiksi äänikirjan kuunteleminen vaatii omaa keskittymistä, johon liikkuminen voi auttaa. Osa ihmisistä jopa sisäistää tekstin paremmin liikkeellä ollessaan.

Kynnyksenä fyysiseen kirjaan tarttumisessa saattaa olla ajanpuute, kun taas äänikirjaa on mahdollista kuunnella myös työmatkoilla, kävelylenkillä, siivotessa, ruokaa laittaessa ja niin edelleen. Kuuntelu on myös tarvittaessa mahdollista nopeutetulla lukunopeudella. Tärkeintä lukemisessa on se, että ymmärtää kirjassa käsitellyn asian, saa siitä uusia ajatuksia ja ehkä oppiikin jotain, ei se, millä tavalla sait sisäistettyä kirjan pointin.

Äänikirjat osana koulujen monilukutaidon opetusta

Äänikirjat liittyvät monilukutaitoon, joka on oleellinen osa nykymaailmaa ja perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteita. Monilukutaito tarkoittaa erilaisten tekstien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Taitoja, joita täytyy harjoitella. Äänikirjan kuuntelu vaatii opettelua, aivan kuten painetun tekstinkin lukemaan oppiminen.

Äänikirjojen avulla koululaiset oppivat keskittynyttä kuuntelua ja lukemista eri tilanteissa. Varsinkin koululaisilla äänikirjat kasvattavat kiinnostusta kirjoihin. Ne helpottavat tarttumaan vaikeampiin kirjoihin ja siten kasvattavat konkreettisesti esimerkiksi sanavarastoa.

Kuunteleminen mahdollistaa myös yhteiset lukukokemukset, jolloin kirjan sisällöstä saadaan keskustelujen kautta vielä enemmän irti. Mitä useammalla eri kielellä äänikirja on tarjolla, sitä paremmin monikielisissä kouluissa ja kodeissa pystytään jakamaan sama lukukokemus. Kaikki saavat tasavertaisen osallisuuden kokemuksen.

Toteutimme Alma Talentille huhtikuussa 2022 viisiosaisen juridiikkakirjasarjan äänikirjoiksi koneääni-Ilonan lukemana.

Kiinnostuitko? Ota Yhteyttä!

Jaa artikkeli

LinkedIn
Twitter
Facebook
Nainen istuu auton etupenkillä kuulokkeet päässä ja pädi sylissä.
Tekoäly ja kieliteknologia mahdollistavat uudenlaisia ja kiinnostavampia tapoja oppia uusia kieliä. Esimerkiksi kieltenoppimissovellukset hyödyntävät luonnollisen kielen käsittelyä.
Keskellä lukee huhtikuun ääniuutiset. Taustalla kuva henkilöstä kuulokkeet päässä ja avonaisesta kirjasta lattialla. Henkilö tekee muistiinpanoja postit-lappuun.
Kokosimme yhteen artikkeliin huhtikuun kiinnostavimmat puheteknologiauutiset maailmalta. Aiheina muun muassa AutoGPT, äänikloonien teko artistien äänistä, älysilmälasit ja tekoälyuutisankkurit.
Nainen makaa ylhäältäpäin otetussa valokuvassa sohvalla silmät kiinni, kuulokkeet päässä ja hymyilee.
Suomalaisten lukuharrastusta tutkittiin Kirjakauppaliiton ja Suomen Kustannusyhdistyksen teettämässä Suomi lukee 2023 -tutkimuksessa. Artikkelissa katsaus tutkimukseen ääni- ja sähkökirjojen osalta sekä Suomen Kustannusyhdistyksen todelliset myyntitilastot vuodelta 2022.
Aimaterin työntekijä Antti Virtanen kuvattuna ylhäältä, istumassa tietokoneen äärellä.
Mikä on GPT ja mihin sitä voidaan käyttää? Miten ChatGPT on kehitetty? a.i.materin koneoppimisinsinööri Antti Virtanen kirjoitti näistä kysymyksistä ja GPT:n kehityshistoriasta asiantuntija-artikkelin.
Artikkelissa maaliskuun ääniuutiset maailmalta. Aiheina muun muassa GPT-4, RadioGPT ja koneäänien käyttö muun muassa podcasteissa ja Spotifyssa.
Tekstinlouhinta on tekoälypohjainen menetelmä, jolla tekstimassoista löydetään niihin piiloutuvaa tietoa. Kuvassa mies istuu Excelin edessä ja takana vaaleat ruudukkoikkunat kesämaisemalla.
Tekoälypohjaisilla tekstinlouhinnan työkaluilla laajoista tekstimassoista löydetään tekstisisältöön piiloutuvia tärkeitä havaintoja. Parhaimmillaan nämä oivallukset voivat jopa lisätä niitä käyttävien yritysten kilpailuetua.