a.i.mater puheohjaus prosessityössä ja bioturvallisuus

Onko yrityksesi bioturvallisuus kunnossa?

Räjähdysmäisesti vuonna 2020 levinnyt koronapandemia on tuonut näkyvästi esille, että useimmat yhteiskunnat ja yritykset eivät ole varautuneet vielä riittävän hyvin vastaavanlaisiin epidemioihin. On ensisijaisen tärkeää, että yhä useammat yritykset parantavat bioturvallisuuteen liittyviä käytäntöjään, jotta tartuntatautien leviämistä voidaan estää tulevaisuudessa entistä tehokkaammin. 

Bioturvallisuus on aiemmin huomioitu keskeisenä osana työn käytäntöjä vain tietyillä aloilla, kuten esimerkiksi terveydenhuollossa, lääketeollisuudessa, elintarviketeollisuudessa ja maataloudessa, joissa sen kriittisyys on osa arkipäiväisen toiminnan luonnetta.

Tulevaisuudessa kuitenkin lähes jokaisen yrityksen on tarpeellista pohtia omaa bioturvallisuuttaan ja tarvittaessa lisätä uusia käytäntöjä osaksi omia toimintatapojaan.

 

Bioturvallisuus vähentää tautien leviämisen riskiä

Bioturvallisuus kuvaa kaikkia niitä keinoja, joilla voidaan ehkäistä tarttuvien tautien leviämistä ihmisestä tai eläimestä toiseen, tai ympäristöön. Yrityksissä tämä tarkoittaa henkilöstön ja tilojen altistumisen rajoittamista mahdollisesti tautia aiheuttaville biologisille tekijöille.

Tavallisesti bioturvallisuuden käytännöt liittyvät mm. puhdistus- ja desinfiointimenetelmiin, henkilöstön suojavaatetukseen, työtapoihin, suojakalusteisiin ja yleisiin menettelytapoihin. Bioturvallisuus ja siihen liittyvät ohjeistukset tulee arvioida aina yksilöllisesti ja yrityskohtaisesti niin, että kaikki mahdolliset olosuhteet ja vaikuttavat tekijät ovat otettu huomioon.

 

Lähes jokaisen yrityksen on hyvä tarkastella omaa bioturvallisuuttaan

Vaikka bioturvallisuus korostuu tietyillä aloilla toimialan luonteesta johtuen, viimeistään koronapandemia on osoittanut, että siihen liittyviä käytäntöjä tulee miettiä kaikissa yrityksissä, joissa ihmiset työskentelevät samoissa tiloissa ja fyysisesti yhdessä. Yrityksen käytäntöjä on tärkeää tarkastella bioturvallisuuden näkökulmasta ja pohtia, kuinka tartuntariski voidaan minimoida mahdollisimman tehokkaasti.

Pandemian aikana monissa yrityksissä on otettu käyttöön tarkat rajoitukset esimerkiksi tilojen käytön, kokoontumisten tai työskentelymuotojen suhteen. Kun niin sanottuun normaaliin arkeen palataan, on aika arvioida, mitkä käytännöt voidaan ottaa pysyväksi osaksi arkipäivää.

 

Noptera tukee työn bioturvallisuutta

Ohjelmistoyritys a.i.materin Noptera-ohjelmisto tukee vahvasti bioturvallisuuden periaatteita. Ääniohjauksella toimivan ohjelmiston avulla voidaan vähentää merkittävästi manuaalisesti tehtäviä kirjauksia ja dokumentointeja. Kun kirjaukset tehdään ääniohjauksella, työntekijöiden ei tarvitse käyttää esimerkiksi yhteisiä päätelaitteita tai muita kirjausvälineitä. Lisäksi Nopteran avulla voidaan vähentää lähikontakteja esimerkiksi kouluttamisen, perehdyttämisen ja muiden työtehtävien yhteydessä, jotka perinteisesti ovat vaatineet useamman työntekijän fyysisen läsnäolon. 

Ohjelmisto voi kouluttaa, ohjata ja auttaa työntekijää työssä ilman, että tämän tarvitsee olla lähietäisyydellä toisen työntekijän kanssa. Ohjelmisto voi myös tarvittaessa muistuttaa bioturvallisuuteen liittyvistä käytännöistä, kuten esimerkiksi käsihygieniasta.

 

Varaudu paremmin ja tehosta tuottavuutta avullamme

Kuten globaali koronaepidemia on osoittanut, vastaaviin kriiseihin on elintärkeää varautua ennakkoon yhteiskunnan joka tasolla. Siksi on toivottavaa, että bioturvallisuus tulee tutuksi osaksi niin yksityisen kuin julkisen sektorin käytäntöjä ja arkea. Lisäksi pandemian aiheuttaman talouskriisin jälkeen monissa yrityksissä korostuvat paineet tuottavuuden lisäämisestä, monissa tapauksissa entistä pienemmällä työvoimalla.

Noptera tarjoaa ratkaisuja bioturvallisuutta tukeviin käytäntöihin, mutta tarjoaa tukea myös tuottavuuden parantamiseen sekä vajaan työvoiman haasteisiin. Lue lisää Nopteran hyödyistä!

Kiinnostuitko? Ota Yhteyttä!

Jaa artikkeli

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Litterointi on työläs prosessi - Automaattinen puheentunnistus apuna

Litterointi on työläs prosessi - Automaattinen puheentunnistus apuna

Litterointi tarkoittaa ääni- ja videosisältöjen purkamista tekstimuotoon. Litteroinnin avuksi kannattaa ottaa automaattinen puheentunnistus,…
Verkkosivulukija - kuunneltavat verkkosivut

Verkkosivulukija - kuunneltavat verkkosivut

Verkkosivulukijan avulla käyttäjä voi kuunnella verkkosivun tekstit ääneen luettuna, ilman että vierailijan tarvitsee…
Äänikirjan lukemisen vaiheet - Studiossa tapahtuva luenta on vain yksi osa

Äänikirjan lukemisen vaiheet - Studiossa tapahtuva luenta on vain yksi osa

Studiossa tapahtuva luenta on vain yksi, vaikkakin kuuluvin osa äänikirjaprosessia. Avataan enemmän, mitä…
Hyödynnä puheteknologiaa maatalous- ja puutarha-alalla

Hyödynnä puheteknologiaa maatalous- ja puutarha-alalla

Teknologia, kuten puheteknologia, ja digitaaliset apuvälineet vähentävät maatalous- ja puutarha-alan työntekijöiden kuormittavuutta. Puheohjattavaa…
Osaamisen ja koulutuksen laadunvarmistus lääketeollisuudessa – käytäntö (osa 2/2)

Osaamisen ja koulutuksen laadunvarmistus lääketeollisuudessa – käytäntö (osa 2/2)

Miten osaamisen ja koulutuksen laadunvalvontaa toteutetaan lääketeollisuudessa ja miten osaamista ylläpidetään käytännön tasolla?
Osaamisen ja koulutuksen laadunvarmistus lääketeollisuudessa (osa 1/2)

Osaamisen ja koulutuksen laadunvarmistus lääketeollisuudessa (osa 1/2)

Korkean laatutason ympäristöissä voivat työskennellä vain koulutetut ammattilaiset. Miten osaaminen ja laadun tuntemus…
Vuorotyön haitat – tiedä nämä seikat, ja tue työntekijöiden hyvinvointia

Vuorotyön haitat – tiedä nämä seikat, ja tue työntekijöiden hyvinvointia

Vuorotyö kuormittaa kehoa ja mieltä. Puheohjattavan työnohjausjärjestelmän, Nopteran, avulla voidaan tukea myös vuorotyöläistä.