Suomen Välinehuolto

Suomen Välinehuolto hyötyy Nopterasta jokapäiväisessä työssä

Suomen Välinehuolto Oy on yksityinen välinehuoltokeskus, joka tarjoaa lääkinnällisten laitteiden ja instrumenttien pesua, desinfiointia ja sterilointia yksityiselle ja julkiselle sektorille. Välinehuollossa tarkkuus ja laatu ovat oleellisessa roolissa ja prosessit ovat yksityiskohtaisesti ja huolellisesti mietittyjä. Miten Nopteraa hyödynnetään Suomen Välinehuollossa ja mitä hyötyä siitä on yrityksessä tehtävässä työssä?

”Meillä on käytetty toiminnanohjausta tukevaa ääniohjausjärjestelmää jo vuosia, mutta kesäkuussa 2019 siirryimme käyttämään a.i.materin kehittämää Nopteraa instrumenttien vastaanotossa”, Suomen Välinehuollon toimitusjohtaja Taru Mattila kertoo.

”Ohjelmiston avulla vastaanotamme asiakkaan instrumentit prosessoitavaksi välinehuoltoon. Noptera on paitsi työtä ohjaava, myös instrumenttien seurantaa tukeva ohjelmisto, joka luo tilaukselle yksilöllisen tilausnumeron ja asiakkaalle toimitettavan lähetyslistan.”

 

Taattua aseptiikkaa ja tehokkaampaa työtä

Välinehuollossa aseptiset toiminta- ja työtavat ovat korostuneessa roolissa. Oikealla työjärjestyksellä ja käsien sekä pintojen desinfioinnilla on ratkaiseva merkitys koko prosessin ja tuotteen laadussa ja aseptiikassa, eli mikrobivapaudessa. Mattilan mukaan Noptera on parantanut työn laatua tukemalla luonnollisella tavalla aseptisia toimintatapoja:

”Kun työntekijä käyttää ääniohjausjärjestelmää kynän ja paperin sijasta, molemmat kädet vapautuvat työntekoon. Näin hän voi keskittyä täysin käsillä olevaan työtehtävään, ja riski lian tai taudinaiheuttajien leviämisestä käsien tai tavaroiden mukana työskentelypinnoilta eteenpäin on entistä pienempi. Ohjelmisto myös keskustelee työntekijän kanssa tilauksen etenemisestä ja näin kontrolloi osaltaan prosessin etenemistä tuotannossa.”

Lisäksi Mattila kertoo välinehuollon työvaiheiden nopeutuneen ohjelmiston myötä: kirjaukset voidaan tehdä sen ansiosta työskentelyn ohessa puhumalla kirjoittamisen sijaan.

 

Erinomaista sanaston ja puheen ymmärrystä

Suurin edistysaskel verrattuna muiden toimijoiden kehittämiin ääniohjausjärjestelmiin on Mattilan mielestä Nopteran ”äärimmäinen kyky ymmärtää sanastoa”.

”Ohjelmisto ymmärtää poikkeuksetta jokaisen työntekijän puhetta aksentista tai äänenpainosta riippumatta. Lisäksi sen kyky ymmärtää synonyymejä on tehnyt suuren vaikutuksen. Lääkinnällisillä instrumenteilla voi olla useita erilaisia kutsumanimiä ja ns. ”slangisanoja” ja voimme kirjata nämä kaikki järjestelmään toistensa synonyymeiksi. Riittää, kun työntekijä tunnistaa instrumentin itselleen tutulla nimellä. Näin meidän ei tarvitse kouluttaa työntekijää käyttämään järjestelmää, vaan voimme kouluttaa järjestelmää ymmärtämään työntekijää!”

 

Hyödyt näkyvät kaikilla organisaation tasoilla

Nopteran helppokäyttöinen logiikka on saanut kiitosta myös Suomen Välinehuollon henkilöstöltä. Lisäksi siitä on ollut suuri hyöty työhön perehdyttämisessä: ”Uusi työntekijä toki perehdytetään yrityksen käytäntöihin, mutta ohjelmisto perehdyttää työntekijän järjestelmän käyttöön kysymällä kysymyksiä, jotka ohjaavat työntekoa.”

Lisäksi ohjelmisto on vaikuttanut toimitusjohtajan mukaan positiivisesti työhyvinvointiin: ”Aina kun työ jostain syystä tehostuu, nopeutuu ja helpottuu, se luonnollisesti parantaa myös työviihtyvyyttä ja työssäjaksamista. Työntekijöitämme myös motivoi päästä osallistumaan uusien innovaatioiden suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä ammattilaisten kanssa. a.i.mater on kuunnellut todella hyvin tarpeitamme ja onnistunut räätälöimään juuri meidän toimintaamme parhaiten tukevan ääniohjausjärjestelmän.”

 

Edelläkävijän käyttämä ohjelmisto herättää kiinnostusta

Noptera on Mattilan mukaan herättänyt kiinnostusta yleisesti välinehuollon alalla. Suomen Välinehuolto on Suomessa alan ensimmäinen toimija, joka käyttää välinehuollossa tekoäly- ja puheteknologiaan nojaavaa ääniohjausjärjestelmää. ”Ottamalla käyttöön uusia prosesseja tukevia järjestelmiä pysymme alan edelläkävijöinä. Uskon sen tuovan meille positiivista näkyvyyttä jatkossakin.”

 

Laajempaa käyttöä tulevaisuudessa

Mattila uskoo, että Suomen Välinehuolto tulee käyttämään Nopteraa tulevaisuudessa entistä laajemmin. a.i.materin kanssa on keskusteltu mahdollisuudesta laajentaa ohjelmistoa instrumenttien vastaanottamisesta ja jäljittämisestä entistä vahvemmin työntekijää ja työtä ohjaavaksi, jolloin järjestelmä ulottuisi koko tuotantoprosessin ja jokaisen työvaiheen läpi. ”Noptera on jo nykyisessä laajuudessaan meille äärimmäisen kattava ja toimiva järjestelmä, mutta nälkä kasvaa syödessä, kun olemme huomanneet sen mukanaan tuomat edut”, tyytyväinen toimitusjohtaja visioi tulevaisuuden yhteistyötä.

Kysymyksiä, ajatuksia tai mahdollinen yhteistyö?

Läppäri, jonka näppäimistön päällä on kuulokkeet. Läppärin näytössä on eepressin etusivu.
2.4.2024
Konenäköä ja puhesynteesiä yhdistäneessä projektissa kehitimme ePress-näköislehtipalvelulle pipelinen, joka pystyy tunnistamaan näköislehtien artikkelit ja toimittamaan niistä ääniversiot.
Kuulokkeet tietokonepöydän päällä.
14.3.2024
Yle on ottanut käyttöön a.i.materin kehittämän kuuntelumahdollisuuden uutissivuilleen. Kuunteluominaisuus parantaa palvelun digitaalista saavutettavuutta.
Selko Digitalin logo, jossa silmä ja teksti Selko Digital.
19.6.2023
Saavutettavuuteen erikoistunut yhteistyökumppanimme Selko Digital avaa vieraskynäblogissa koneäänien ja puheentunnistuksen vaikutusta digimaailman yhdenvertaisuuteen.
Kaksi Fölin keltaista bussia Turun Kauppatorin laidalla. Takana on Kop-kolmio ja ruotsalainen teatteri.
29.11.2022
Turun seudun joukkoliikenne Föli otti käyttöön a.i.materin valmistaman koneäänen pysäkki- ja muiden kuulutusten tekemiseen busseissa.
Kannattevan tietokoneen näyttö, jossa on Työmarkkinatorin verkkosivut auki. Taustalle harmaa seinä ja pöydällä kyniä ja kahvikuppi.
22.11.2022
Työmarkkinatori paransi sivustonsa saavutettavuutta ottamalla käyttöön verkkosivulukijan. Sivusto on ensimmäinen, jolle suomenruotsalainen koneääni-Amanda tuli käyttöön.
Käsi, jossa älypuhelin. Puhelimen ruudussa näkyy Editan äänikirja Ihon alle kansi, jonka aimater teki ääniversioksi.
8.2.2022
Pääsimme toteuttamaan Editan ensimmäisen ammatillisten opintojen oppimateriaaleista tehdyn äänikirjan koneääni Ilonan lukemana.