a.i.mater Cletecin prosessityötä

Pilottiasiakkaan kokemukset ylittivät odotukset

Puhdastilatekstiilipalveluita tarjoava Cletec Oy on ollut a.i.materin pilottiasiakas elokuusta 2017 lähtien. Tietojärjestelmää on kehitetty aktiivisesti koko syksyn ajan yhteistyössä yrityksen henkilöstön sekä toimitusjohtaja Petteri Puntalan kanssa. a.i.materin kehittäjät ovat seuranneet kuukausien ajan tiiviisti yrityksen toimintaa,  ohjelmiston käyttöä ja käytettävyyttä sekä pyrkineet kehittämään sitä yrityksen tarpeita vastaaviksi. Ohjelmiston hyödyt ja käytettävyys ovat ylittäneet kaikki sille asetetut odotukset ja sen on todettu tukevan vahvasti yrityksessä tehtävää työtä.

Cletecin toimintaa määrittää tarkka laatujärjestelmä

Cletecin liiketoiminnan ytimessä ovat puhdastilatekstiilien peseminen, vuokraus ja sterilointi. Kaikki työ tehdään korkean hygienian tiloissa, tarkasti valvotuissa prosesseissa. Yritys seuraa tarkkaa laatujärjestelmää, jonka lähtökohtia ovat korkein mahdollinen laatutaso ja toimintaprosessien jatkuva kehittyminen. Työtä määrittävät vahvasti yksityiskohtaiset toimintaohjeet, jotka perustuvat EU GMP:n ohjeistoihin sekä soveltuviin ISO-standardeihin.

Toiminnassa korostuvat vahvasti sekä laadulliset tekijät että prosessien tarkka sujuminen ja toistettavuus. Tämä asettaa korkeat vaatimukset työntekijöille asiantuntijuuden sekä työssä jaksamisen suhteen. Puhdastilatyöskentely vaatii ammattitaitoa sekä yksityiskohtaista tietoa tilojen toimintatavoista. Vaikka henkilökunnan tietotaitoa pidetään jatkuvasti yllä, vireystason ylläpitäminen on haasteellista toistuvassa työssä, jota tehdään eri vuorokaudenaikoihin.

Cletec haluaa tukea työhyvinvointia sekä laaduntarkkailua

Cletec ei ole kärsinyt työhyvinvointiin liittyvistä ongelmista, mutta yrityksen johto on ollut pitkään kiinnostunut, kuinka työntekijöiden hyvinvointia sekä laaduntarkkailua voitaisiin tukea vielä entistä vahvemmin.

– Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Nopteraan. Ohjelmisto on sujuvoittanut sekä nopeuttanut prosesseja, ja työntekijät ovat kokeneet sen tuoman hyödyn positiivisesti, toimitusjohtaja Petteri Puntala toteaa.

Cletecin työntekijät ovat saaneet valita, käyttävätkö he työssään Nopteran tukea, tai tekevätkö he työnsä ilman ohjelmistoa. Tähän mennessä jokainen yrityksen työntekijä on ottanut tietojärjestelmän käyttöön päivittäisen työnsä tueksi.

– Henkilöstön sataprosenttinen käyttöaktiivisuus puhuu puolestaan. Toivomme ohjelmiston seuraavilta versioilta vuoden 2018 aikana vielä vahvempaa tukea mm. työhön perehdyttämiseen ja työnohjaukseen. Myös ylimääräisten paperisten dokumenttien poistuminen ja prosessien vahvempi digitalisointi ovat ohjelmiston tuomia etuja, joita odotamme, Puntala kertoo tyytyväisenä.

Sopisiko Noptera teidänkin korkean laatutason työympäristöönne? Ota yhteyttä!

Ilona-koneääntä kuullaan nyt myös Celian kirjoissa

Ilona-koneääntä kuullaan nyt myös Celian kirjoissa

Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa…
Noptera helpottaa arkea tomaattiviljelmillä

Noptera helpottaa arkea tomaattiviljelmillä

Digitomkku on Euroopan maaseudun kehittämisrahaston rahoittama EIP-hanke, jonka puitteissa tutkitaan ja kehitetään kasvihuonetuotannon…
Taimiemo Oy hyödyntää Nopteraa kasvien mikrolisäyksessä

Taimiemo Oy hyödyntää Nopteraa kasvien mikrolisäyksessä

Vielä vuosi sitten mansikoiden ja kasvien mikrolisäystä tarjoavan Taimiemo Oy:n omistaja Tiina Nymanin…
Suomen Välinehuolto hyötyy Nopterasta jokapäiväisessä työssä

Suomen Välinehuolto hyötyy Nopterasta jokapäiväisessä työssä

Suomen Välinehuolto Oy on yksityinen välinehuoltokeskus, joka tarjoaa lääkinnällisten laitteiden ja instrumenttien pesua,…