Digioppikirja on hyvä tapa opiskella esimerkiksi kotitietokoneella.

Mikä on digioppikirja ja mitä etuja se tuo?

Digioppikirja on enemmän kuin pdf-muotoon tehty painetun version kopio. Niihin on mahdollista luoda kokonaan uusi elämyksellisempi ulottuvuus erilaisten rikasteiden avulla. Digioppikirjat kasvattavat siten oppilaan uteliaisuutta ja tukevat monipuolisia oppimismenetelmiä.

Sähköisessä muodossa olevista kirjoista käytetään monia nimikkeitä. Sähkökirja tai sähköinen kirja on yleinen yhdistävä nimitys. E-kirjoista puhutaan, kun tarkoitetaan lukuaikapalveluiden tarjoamia tai ladattavissa olevia luettavia kirjoja. Oppikirjakustantamot taas puhuvat digikirjoista tai digioppikirjoista, kun tarkoitetaan moniulotteisempia kuin pelkästään näytöltä luettavia kirjoja.

Lukija saa digioppikirjasta enemmän irti

Digikirjat ovat sisällöltään samaa kuin painetut kirjat. Digioppikirjojen avulla päästään kuitenkin syvemmälle opiskeltavaan aiheeseen ja erilaisten rikasteiden avulla voidaan jopa tavoitella laajempaa osaamista.

Digikirjojen rikasteet voivat olla:

  • videot, demonstraatiot, animaatiot
  • interaktiiviset kuvat ja kartat
  • äänitiedostot
  • taustoittavat ja syventävät artikkelit ja lisätiedot
  • integroidut sanakirjat
  • interaktiiviset tehtävät, testit ja itsearvioinnit
  • korostuksien ja muistiinpanojen tekeminen suoraan kirjaan
  • hakuominaisuus

Digioppikirja tuo etuja oppimiseen

Itsenäinen opiskelu helpottuu digioppikirjojen interaktiivisuuden ansiosta. Digikirjojen harjoitustehtävillä, testeillä ja itsearvioinneilla opiskelija saa heti palautetta, mitä asioita olisi syytä kerrata. Lisäksi esseetehtävät voidaan kirjoittaa suoraan digikirjaan, jolloin erillisiä tiedostoja ei tarvita. Opettajan on helpompi seurata opiskelijan edistymistä tehtävien ja osaamisen suhteen.

Vieraiden kielten opiskeluun digikirjat ja niihin lisätyt äänitallenteet ja videot tuovat arvokasta lisäsisältöä. Videoilta voidaan opiskella vieraiden kielten lausumista: kuunnella autenttista puhetta ja katsoa samalla suun liikkeitä.

Tiedon hakeminen on digitaalisesta tekstistä nopeampaa kuin painetusta kirjasta etsiminen. Hakuominaisuus on hyvä, sillä digikirjoista puuttuu usein sivunumerot. Kirjan sivut skaalautuvat eri tavalla aina käytetyn näyttökoon perusteella. Lisäksi painetuissa kirjoissa on lähes aina tyhjiä sivuja, jotka puuttuvat kokonaan digikirjoista. Sivunumerot siis puuttuvat digikirjoista, sillä ne eivät täsmäisi painettuun kirjaan.

Digikirjojen myynti on kasvavaa

Digioppikirjoihin ostetaan lisenssi, jolla saadaan oikeus käyttää kirjaa tietyn ajan, esimerkiksi 6kk tai 2v. Kouluille on omat oppilaitoslisenssit. Digikirjoihin saadaan omat käyttäjätunnukset, jolloin niitä voi käyttää vain yksi henkilö yhdeltä laitteelta.

Jälleenmyyntiarvoa digikirjoilla ei ole. Käytetyn kirjan kierrättäminen tai myyminen eteenpäin ei onnistu samaan tapaan kuin painetun kirja. Toisaalta oppikirjojen painokset uudistuvat tasaisin väliajoin, jolloin painetunkaan oppikirjan elämänkaari ei ole montaa vuotta. Kustantamoille digikirjan päivittäminen on helpompaa ja edullisempaa kuin painetun kirjan päivittäminen.

Alla olevasta viivakaaviosta näkee, miten sähkökirjojen myynnistä huomattavasti isompi osa on oppikirjamateriaalia kuin yleistä kirjallisuutta. Molemmissa on kuitenkin sama kasvava trendi. Yleinen kirjallisuus sisältää kaunokirjat, lasten- ja nuortenkirjat sekä tietokirjat. Pylväskaaviosta taas näkee oppikirjamateriaalin jakaantumisen. Lukio on näistä selkeästi suurin sähkökirjojen käyttäjäkunta.

a.i.mater viivakaavio sähkökirjojen myynnistä vuosilta 2017-2020. Sähköiisiä oppimateriaalija myydään huomattavasti enemmän kuin sähköistä yleistä kirjallisuutta.
a.i.mater pylväskaavio sähköisten oppimateriaalien myynnistä. Lukio on ylivoimaisesti suurin, jonka jälkeen tulee järjestyksessä alakoulut, yläkoulu ja muu toinen aste.

Lähteet: Suomen Kustannusyhdistys Sähkökirjojen myynti. Vuoden 2020 tilastoihin sisältyvät kaikki sähköisessä muodossa myydyt kirjat, ei pelkästään interaktiiviset digioppikirjat. 

Koneäänen hyödyntäminen oppimateriaaleissa

Digioppikirja on lähes aina mahdollista kuunnella. Luonnollinen ja miellyttävän kuuloinen koneääni on erinomainen vaihtoehto lukemaan oppikirjamateriaaleja. Se on nopeampaa ja edullisempaa kuin ääninäyttelijän käyttäminen, jonka lisäksi ääni on sopivan neutraali. Koneäänellä tehtyjä sisältöjä on lisäksi huomattavasti helpompi korjata kirjan uusiin painoksiin.

a.i.mater oli äänisisältöjen osalta mukana toteuttamassa Editalle uutta sosiaali- ja terveysalan ammattiopintojen digikirjaa. Ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa käsittelevään digioppikirjaan lisättiin koneääni Ilonan lukemana kaikki sisällöt. Tekstilukujen lisäksi kirjassa olevat tehtävät, syventävää tietoa tarjoavat infot, kuvat, kaaviot ja taulukot, ovat kaikki mahdollista kuunnella Ilonan lukemana.

Kiinnostuitko? Ota Yhteyttä!

Jaa artikkeli

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Tulevat äänitrendit: Audiobrändäys ja puheohjaus

Tulevat äänitrendit: Audiobrändäys ja puheohjaus

Artikkelissa kerrotaan tulevista äänitrendeistä, kuten puheohjauksesta, audiobrändäyksestä sekä äänikirjoista opiskelussa.
a.i.materin vuosi 2021 paketissa

a.i.materin vuosi 2021 paketissa

a.i.materin vuoteen 2021 mahtui paljon. Artikkelissa Lauri kertoo, miten yritystoimintaa kehitettiin, asiakkuudet etenivät,…
Litterointi on työläs prosessi - Automaattinen puheentunnistus apuna

Litterointi on työläs prosessi - Automaattinen puheentunnistus apuna

Litterointi tarkoittaa ääni- ja videosisältöjen purkamista tekstimuotoon. Litteroinnin avuksi kannattaa ottaa automaattinen puheentunnistus,…
Äänikirjojen suosion kasvu - Käyttäjämäärät kolminkertaistuneet

Äänikirjojen suosion kasvu - Käyttäjämäärät kolminkertaistuneet

Äänikirjojen suosio alkoi vuonna 2019, jonka jälkeen suosio on kasvanut entisestään. Taulukoimme suosion…
Äänikirjan lukemisen vaiheet - Studiossa tapahtuva luenta on vain yksi osa

Äänikirjan lukemisen vaiheet - Studiossa tapahtuva luenta on vain yksi osa

Studiossa tapahtuva luenta on vain yksi, vaikkakin kuuluvin osa äänikirjaprosessia. Avataan enemmän, mitä…
Hyödynnä puheteknologiaa maatalous- ja puutarha-alalla

Hyödynnä puheteknologiaa maatalous- ja puutarha-alalla

Teknologia, kuten puheteknologia, ja digitaaliset apuvälineet vähentävät maatalous- ja puutarha-alan työntekijöiden kuormittavuutta. Puheohjattavaa…
Koneääni: Ennakkoluulot vs. Todellisuus

Koneääni: Ennakkoluulot vs. Todellisuus

Minkälaisia mielikuvia sanasta koneääni syntyy? Koneäänet saadaan nykyään kuulostamaan hyvinkin luonnollisilta ja miellyttäviltä…
Mitä puheteknologia on?

Mitä puheteknologia on?

Mitä puheteknologia tarkoittaa ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa? Entä mitä puhesynteesi on ja…
Oppiminen kuulon avulla – äänisisällöt lukemisen ja oppimisen tukena

Oppiminen kuulon avulla – äänisisällöt lukemisen ja oppimisen tukena

Lukivaikeudet ilmenevät muun muassa hitaana lukemisena tai luetun ymmärtämisen hankaluutena. Tällöin itselle helpoin…